Tišnovský betlém přátel spolku Art Periscope má zviditelnit město Tišnov

Tišnovský betlém přátel spolku Art Periscope má zviditelnit město Tišnov

Když mohou existovat betlémy třešťské
nebo třebíčské, svitavský anebo poličský,
třebechovický či bruntálský, tak
proč by nemohl vzniknout také betlém
tišnovský? To si řekli přátelé ze spolku
Art Periscope v roce, kdy budou pořádat
již desátý ročník předvánoční výstavy.
A tak když zakladatel spolku Zdeněk
Jílek předložil scénář, bylo rozhodnuto:
výtvarnice Jana Svobodová z Drásova
ztvárnila figurky ze slaného těsta, malířka
Mirka Vlčková z Tišnova namalovala
významné tišnovské budovy jako plastické
obrazy a také pozadí celého betlému,
dřevomodelář Jiří Malášek z Malhostovic
vyřezal dominanty Tišnova (kostel
a radnici) v provedení 3D a zvládl i další
potřebné práce, dřevořezbář Jiří Malásek
z Tišnova navrhl konstrukci betlému
a vyřezal všechny další doplňky nebo Antonín
Srba ze Železného, který zhotovil
trkající se kozy. Další Tišnováci, výtvarník
Jiří Ondra umělecky ztvárnil kometu,
zvoničku a některé postavičky, obětavý
kolega Ota Kubát hledal po lesích pařízky,
kůry a všemožně pomáhal, Václav
Drhlík dotvářel tišnovskou krajinu dle
skutečnosti a Michal Beneš zase doplnil
betlém nejen elektrickou instalací a různými
doplňky, ale především vše nafotil.
K novému trendu v betlemářství přispěla
rovněž spolupráce s Milanem Sáblíkem
z Hradčan, stavitelem modelů železničních
vláčků, který pomohl nahradit tradiční mechy
a kůry při zdobení betlémů netradičními
materiály. Byly to makety všech možných
stromků, keřů, plochy trávníků, lesního porostu
a podobně. To vše dokreslilo nádhernou
scenérii tišnovského betlému.
Dominantou každého betlému má být
jeskyně se Svatou rodinou. V našem případě
je to pařez pocházející z hory Květnice.
V horní části scenérie je umístěna
známá Králova jeskyně s pohyblivým
speleologem při práci. Ve spodní části je
náměstí, Park pod kostelem a pod radnicí
první zastavení Cesty hrdelního práva
– Pýcha. Zajímavé jsou také figurky,
které neznázorňují pouze betlémský
příběh, ale jsou typické právě pro město
Tišnov. Najdete zde již nežijícího Mistra
Josefa Jambora, Aloise Krále, děkana
Josefa Šindara anebo historika Karla
Fice. Ze žijících občanů můžete v betlému
spatřit doubravnického malíře Stanislava
Bělíka, významného přírodovědce Jana
Lacinu, hudebníka a skladatele Aleše
Sigmunda, jeptišku z kláštera Porta coeli
atd. Zajímavými objekty jsou památné tišnovské
budovy jako například nemocnice,
sokolovna, Vila Franke, hospoda Humpolka,
Hotel Květnice a Jamborův dům.
Tišnovský betlém spolku přátel Art
Periscope zúročuje snahu těchto fandů
zviditelnit město Tišnov. Všichni autoři
pocházejí z tišnovského regionu a každý
z nich na betlému zanechal kus svého
srdce a umu.
Poprvé mohou Tišnováci nový betlém
spatřit v neděli 2. prosince 2018 na náměstí
Míru v Tišnově při rozsvěcování
vánočního stromku, konkrétně bude
vystaven v zasedací místnosti radnice.
Poté jej bude možné spatřit na předvánoční
výstavě s názvem Pojďme spolu
za betlémy, která se uskuteční v prostorách
Obecního úřadu Předklášteří od 8.
do 16. prosince 2018.
Betlém by nemohl být vytvořen bez
finanční podpory a pomoci, a proto poděkování
patří těmto štědrým sponzorům:
město Tišnov, JICOM spol. s r. o.,
Slovák Pro Interiér, s. r. o., Lékárna ARNICA,
Art Periscope s. r. o.
Všichni tvůrci tišnovského betlému
věří, že bude sloužit pro budoucí generace
a pro zachování vánočních zvyků
a hlavně všech tradic na Tišnovsku.

Zdeněk Jílek za spolek Art Periscope

Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: