O nových pracovních výzvách s 1. místostarostou Karlem Součkem

O nových pracovních výzvách s 1. místostarostou Karlem Součkem

Kromě toho, že jste se stal nově statutárním
zástupcem starosty, vám byla svěřena oblast
investic, majetku města, územního plánování,
rozvoje, kultury a cestovního ruchu. Jak jste
s těmito oblastmi spokojen?
Děkuji za tuto otázku, která je mnohem lehčí
než řada oblastí, které jsem měl na starost v minulém
volebním období. Řadu z nich znám, ale
nově je to oblast bytů, a to včetně nájmů a jejich
údržby a dále kultura a cestovní ruch. Zejména
realizace investic jsou rok od roku složitější, ať
už jsou to požadavky na projekty, nebo požadavky
dalších účastníků. Taktéž se potýkáme s nedostatečnými
kapacitami dodavatelů, což se odráží
na cenách a termínu. Investice na příští rok budou asi za 80
milionů korun, v čemž budou zahrnuty i některé větší opravy.
Nedávno byl schválen i územní plán a rovněž jsme nechali zpracovat
řadu studií, které jej doplňují. Zbývá už jediná, a to na prostor
za penzionem pod Květnicí, kde by podle něj časem mohlo
vyrůst několik nízkopodlažních bytových domů a příslušná občanská
vybavenost (včetně zeleně, parkovacích míst, obchodů,
snad i školské zařízení apod.). Je to jediná lokalita, kde se dá
ještě nějak více stavět, a to by bylo na dlouhou dobu v oblasti
bytové výstavby vše. Nově mi byla svěřena také oblast kultury
a cestovního ruchu, na který zejména by se mělo město více
soustředit. Snad tomu pomohou dokončované koncepce kultury
a cestovního ruchu, na kterých se podílejí profesionálové a které
by nás měly navést k tomu, jak s těmito oblastmi dále pracovat
a jak zvýšit poptávku po tomto typu služeb.
V současnosti v Tišnově probíhají dvě rozsáhlé investiční
akce, které komplikují dopravu ve městě. Vyvíjejí se tyto
akce podle plánu?
Jedná se o ulice Brněnská a Cáhlovská. Ulici Brněnskou realizujeme
ve spolupráci se SÚS JmK. Zpočátku byl postup prací
trochu rozpačitý, ale od září 2018 se jejich tempo výrazně zvýšilo.
Navíc je třeba říct, že hlavní těžiště prací spočívalo v činnostech
pod povrchem na inženýrských sítích, které nejsou tak
viditelné. Potom se práce přesunuly na povrch a najednou byly
vidět nové obrubníky, za týden zhutněný štěrk a za další týden
asfalt, je to úplně něco jiného a sportovní terminologií řečeno
vstupujeme do semifinále této stavby. Cyklostezka na ulici Cáhlovské
je téměř před dokončením a je mi osobně velmi blízká,
neboť se zrealizovala myšlenka využití podchodu pod hlavní silnicí
na Brno. Podchod je důležitý pro lepší bezpečnost cyklistů
a chodců a celý projekt poslouží k lepší dostupnosti lokality
Za Mlýnem a dojde také k zatraktivnění trasy směrem ke splavu
v Březině.
Jaké investiční akce připravuje město v nejbližší době?
Nyní připravujeme velkou rekonstrukci bytového domu v ulici
Na Mlékárně za asi 12 milionů korun, ale je zde velká dotace,
která kryje asi 90 % nákladů. Intenzivně
řešíme přestěhování současných nájemníků, což
logisticky není úplně jednoduché. Připravujeme
také rozsáhlou rekonstrukci školní kuchyně
a části jídelny v ZŠ na náměstí 28. října, která
po 30 letech zmodernizuje tyto prostory za dalších
12–14 milionů korun. Ve fázi dokončování je
rovněž prováděcí dokumentace pro stavbu smuteční
síně u nového hřbitova. Možná si krátce odpočineme
od rekonstrukcí silnic a nadechneme
se k dalším projektům, jako jsou zejména ulice
Riegrova a Černohorská, ale i další místní komunikace
ve městě.
Nově jste i garantem kultury. Jak jste spokojen s kulturní
nabídkou?
Jsem spokojen s kvalitou, ale občas mám pocit, že by bylo
dobré zlepšit koordinaci v obdobích, kdy se koná více akcí. Myslím,
že lepší plánování a větší selekce by mohly pomoci vyšším
návštěvnostem. Pokud k tomu budu moci alespoň trochu přispět,
budu to považovat za úspěch. Zamyslet se chci i nad dotační politikou
pro různé kulturní akce a spolky. Ta by měla dostat jasně
definovaný rámec ve vztahu k reprezentaci města, udržitelnosti,
zachování tradic a z toho vyplývající výši příspěvků.
Jak se změnil život uvolněného starosty, který byl dosud
místostarostou neuvolněným?
Je to velká změna, nemyslel jsem si, že bude tak náročná,
a doufal jsem, že ten přechod bude snazší. Dnes (v době uskutečnění
rozhovoru) jsem čtvrtým dnem ve funkci a rozdíl je zejména
v tom, že mi vznikly nové povinnosti při zastupování starosty.
Také se na mě obrací mnohem více pracovníků města, kteří potřebují
dořešit řadu problémů, jež od voleb čekaly na dokončení.
Navíc připravujeme nové poradní orgány Rady a Zastupitelstva
města Tišnova. Jako živnostník jsem pracoval 23 let, najednou
musím řešit věci jako dovolenou, povinnosti vůči zaměstnavateli,
což jsem dosud neznal. Geodetickou kancelář jsem nyní předal
dceři, která má stejnou kvalifikaci jako já a doufám, že bude
v činnosti firmy úspěšně pokračovat.

Roman Skřepek

Foto: archiv Karla Součka

Další článek:
Předchozí článek: