Starojamenský den

Starojamenský den

Dne 27. října se již čtvrtým rokem sešli rodáci a obyvatelé
Jamného na Starojamenském dnu, aby u místního pomníku uctili
památku vojáků padlých v první světové válce a zároveň si
letos připomněli 100. výročí vzniku ČSR.
Místostarosta Ing. Václav Šikula a předseda OV Jiří Procházka
položili k pomníku věnec, čemuž předcházel krátký proslov pana Šikuly.
Otakar Štelcl zahrál na housle státní hymnu a potom se všichni
přesunuli do budovy bývalé školy, kde byl připraven program.
Všichni zúčastnění dostali památeční stužky s trikolorou.
Ke 100. výročí založení ČSR byly také Za Humny, v oblasti za výrobou
truhlářství Bednář, vysazeny lípy. Vzhledem ke špatnému
počasí však nakonec nebylo vysazování součástí oslav a odehrálo
se již v dopoledních hodinách.
Jako každý rok Jana a Pavel Němcovi připravili výstavu spojenou
s Jamným a jeho obyvateli. V letošním roce se jednalo
o speciální retro výstavu u příležitosti 100. výročí vzniku republiky.
Na výstavě jsme zavzpomínali na uplynulé století, zejména
připomínkou dobových listin a předmětů, které nás a hlavně
naše předky obklopovaly, s čím se setkávali a pracovali, ačkoliv
u mladší generace bylo znát, že některé předměty nerozeznávají.
Výstava sklidila velký ohlas nejen s ohledem na její obsah
a značnou propracovanost, ale také s ohledem na množství práce,
která byla potřebná na její přípravu.
Rodina Bednářova připravila tradičně v bývalé hasičské
zbrojnici výstavu historických motocyklů značky JAWA, která
se jako obvykle těšila velkému zájmu především mužské části
přítomných hostů.
Dana Navrátilová zorganizovala v horních prostorách školy
výstavu 36 výtvarných prací akvarelů a olejomaleb. Obrazy pod
vedením Pavla Sýkory vytvořili účastníci kurzu malování pro dospělé
z tišnovského Inspira.
Členové tišnovského kynologického klubu nám v prostorách
vedle školy předvedli výcvik psů s komentovaným výkladem
metod, reakcí psů na povely a jejich výkonů. Divácky nejzajímavější
byly ukázky nácviku obran. Velké uznání sklidila
za své výkony fenka belgického ovčáka Angie, která úspěšně
plní posunkové povely svého majitele, ačkoliv je od narození
hluchá.
Ve třídě bývalé školy, která byla v minulých měsících rozšířena
za přispění města Tišnova, proběhlo čtení z historických
záznamů, dochovaných v kronice Jamného, a následovalo promítání
momentek z akcí pořádaných OV, brigád, kterými se
obyvatelé Jamného snaží zvelebovat své okolí, a dalších událostí
roku 2018.
Pro hosty bylo připraveno občerstvení a všichni zúčastnění se
pobavili u Jamenského kvízu, který obsahoval mimo jiné i otázky
na počet traktorů v Jamném či na výšku sochy víly Jamněnky
stojící u Jamenské studánky. Po kvízu proběhla bohatá tombola,
kterou skončil organizovaný program, a následovala večerní zábava
s hudbou.

Jiří Odehnal

Foto: Jana Němcová

Další článek:
Předchozí článek: