Žákovský parlament v Základní škole Deblín

Žákovský parlament v Základní škole Deblín

Žákovský parlament Základní školy Deblín je prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy. Je koordinovaný paní učitelkou Jitkou Eliášovou a od školního roku 2015/2016 i Evou Bartesovou. Funguje ve škole od školního roku 2012/2013. Členové se schází každý první pátek v měsíci ve 14 hodin (případně podle potřeby) ve sborovně školy.

Každá třída si na začátku školního roku volí dva své zástupce, kteří spolužáky po celý rok zastupují. Zájemci mající o členství zájem se zapíšou na volební listinu vyvěšenou ve třídě. Po stanoveném termínu se představí třídě, která zvolí ty dva, kteří se na funkci parlamenťáků hodí nejvíc. Třídní učitel musí se zvolenými zástupci souhlasit.

Hlavní činností žákovského parlamentu je tvorba akcí pro ostatní žáky, sbírání návrhů a připomínek a následné jednání s vedením školy o jejich uskutečnění. Pro každý rok je zvolena akce, která se podle ročního období opakuje a obsahuje tematiku s ním spojenou, a také akce, které se uskuteční za rok pouze jednou.

 

Drakiáda 31. 10. 2018

Ve středu, po podzimních prázdninách, se konečně uskutečnila Drakiáda, kterou původně parlamenťáci vyhlásili na 24. 10., odtud ale musela být přesunuta kvůli počasí.

Tentokrát nám sice byl dopřán dostatek sluníčka, ale málo větru, a tak vzlétlo jen několik draků, a ne na moc dlouho. Nejlépe ale draci létali druháčkům, třeťáčkům a osmákům, kteří tedy shodně zvítězili v soutěži „O nejlépe létajícího draka“.

V soutěži „O nejkrásnějšího draka“ na I. stupni zvítězili dle odborné poroty žáci 2. třídy a na II. stupni žáci 8. třídy.

Děkujeme všem za jejich účast a nadšení při akci samotné, těšíme se na příští rok!

text i foto Jitka Eliášová

Foto: Žáci ze Základní školy Deblín si poslední říjnový den užili Drakiádu.

Další článek:
Předchozí článek: