Prosincové kalendárium Tišnovska

Prosincové kalendárium Tišnovska

5. PROSINCE – PŘED 110 LETY
V sobotu 5. prosince 1908 zemřel v Brně
spisovatel Josef Uher. Narodil se 14. prosince
1880 v nedalekém Podolí v rodině
chudého tkalce. Do školy chodil nejprve
v Borači, kde byl jeho učitelem spisovatel
Josef Soukal, od roku 1893 navštěvoval
měšťanskou školu v Tišnově a poté učitelský
ústav v Brně. Po maturitě nastoupil
jako podučitel na dívčí škole v Židenicích,
později působil na různých školách
v brněnském okolí (Babice, Ostrovačice,
Padochov). Pro onemocnění tuberkulózou
přestal v roce 1905 vyučovat, veškeré pokusy
o uzdravení včetně opakované léčby
u Jadranu ale byly bohužel marné. Uher
ve svých povídkách zobrazoval jak přírodní
krásy Tišnovska, tak zdejší obyvatele
s jejich těžkým sociálním údělem, za což
byl přirovnáván například k Maximu Gorkému.
K nejvýznamnějším Uhrovým dílům
patří knihy povídek Dětství a jiné povídky
a Kapitoly o lidech kočovných.
7. PROSINCE – PŘED 50 LETY
V sobotu 7. prosince 1968 zemřel přední
český botanik doc. RNDr. Jan Šmarda.
Narodil se v Třebíči 27. prosince 1904,
po absolvování učitelského ústavu získal
první pracovní místo v roce 1928 v Tišnově
na měšťanské škole a působil zde až
do roku 1946. V roce 1930 vydal studii
o Květnici, která vyšla v ostravském přírodovědném
sborníku, o šest let později pak
brožuru Tišnovsko – vlastivědné poměry
okresu. V roce 1938 získal doktorát přírodních
věd; po válce se stal nejprve ředitelem
Moravského zemského muzea a poté
vedoucím katedry botaniky na Masarykově
univerzitě v Brně. Od roku 1962 byl zaměstnancem
Kabinetu geomorfologie, pozdějšího
Geografického ústavu Československé
akademie věd. Ze Šmardova podnětu byla
Květnice prohlášena roku 1950 přírodní
rezervací. Byl rovněž jedním ze zakladatelů
Podhoráckého muzea a kustodem jeho vlastivědných
sbírek. V loňském roce mu byla
in memoriam udělena Cena města Tišnova.
11. PROSINCE – PŘED 20 LETY
V pátek 11. prosince 1998 bylo zahájeno
zkušební vysílání Tišnovské televize,
jehož provoz zabezpečoval zaměstnanec
odboru tajemníka městského úřadu Radim
Tichý. Zpočátku šlo jen o poskytování
nekomerčních informací občanům
města formou videosmyčky, oficiálně
pak začala Tišnovská televize vysílat 27.
května 1999 v 18.15 hodin, kdy mělo premiéru
první obrazové zpravodajství.
12. PROSINCE – PŘED 60 LETY
V pátek 12. prosince 1958 bylo po nákladné
adaptaci sálu v někdejším katolickém
domě slavnostně otevřeno širokoúhlé
kino. Bylo to v té době jedno
z nejmodernějších kin v republice. Jako
první se zde hrál italský film Otcové a synové
režiséra Maria Monicelliho, z české
tvorby byl nejdříve uveden koncem května
1959 film Občan Brych režírovaný
Otakarem Vávrou. Autorem návrhu adaptace
byl brněnský architekt Michálek.
15. PROSINCE – PŘED 20 LETY
V úterý 15. prosince 1998 byla kolaudací
ukončena rekonstrukce objektu č. 1685
na Purkyňově ulici. V něm byl do té doby
provozován Dům soustředěné pečovatelské
služby, ovšem po úpravě se sem přestěhoval
Dětský domov, sídlící od roku
1952 v ulici Na Mlékárně v domě, který byl
po listopadu 1989 v rámci restitucí vrácen
původním majitelům. Provoz v nové budově
bylo rozhodnuto zahájit nejpozději do konce
března 1999. Tehdejší ředitelkou Dětského
domova byla paní Marcela Ingrová.
20. PROSINCE – PŘED 65 LETY
V neděli 20. prosince 1953 byla na železnici
otevřena nová „dálková“ dvoukolejka přes
Křižanov, která se začala stavět už v roce
1939. Provoz na této trati byl ovšem v počátcích
stále pouze jednokolejný. Téhož dne
zemřel bývalý předseda „Národního výboru
v městě Tišnově“ Alois Kubáček. Narodil
se 10. března 1900 v Brně, v létech 1938
až 1949 učil češtinu a francouzštinu na tišnovském
gymnáziu. Do čela radnice byl zvolen
17. května 1945, tehdy ještě jako člen
národně socialistické strany. 12. září téhož
roku jeho post zaujal PhDr. Karel Krejčí, ale
po volbách v roce 1946 se Kubáček do funkce
vrátil, a protože po ukončení činnosti jeho
strany v Tišnově vstoupil do KSČ, byla mu
funkce ponechána i po únoru 1948, ovšem
pouze do 25. března 1949, kdy jej vystřídal
Josef Ptáček.
26. PROSINCE – PŘED 65 LETY
V sobotu 26. prosince 1953 se uskutečnilo
historicky první veřejné vystoupení
Tanečního orchestru Karasova divadla.
V jeho repertoáru byla široká škála hudebních
žánrů od lidovek přes současnou
populární hudbu až po swing a zajišťoval
jím kvalitní zábavu téměř při všech tišnovských
plesech. V druhé polovině šedesátých
let se kapela přejmenovala na Taneční
orchestr Karla Seyferta (ve zkratce
TOKS) a existovala až do úmrtí svého
vedoucího 19. listopadu 1987.
29. PROSINCE – PŘED 105 LETY
V pondělí 29. prosince 1913 se v jugoslávské
Čupriji narodil Emanuel Ranný. O významném
malíři, žijícím ve Štěpánovicích,
jsme psali podrobně v letošním květnovém
čísle v rámci dlouhodobého seriálu o čestných
občanech města Tišnova, jímž se stal
v květnu 1989. Zemřel 16. března 2008.
30. PROSINCE – PŘED 120 LETY
V pátek 30. prosince 1898 se narodila
Božena Chlupová, později provdaná
Jamborová. V Tišnově provozovala modistství
na dnešní Brněnské ulici a současně
byla po dlouhá léta významnou
dobrovolnou pracovnicí v oblasti kultury.
V roce 1927 se v Brně seznámila s akademickým
malířem Josefem Jamborem,
za kterého se 25. srpna 1931 provdala.
Zemřela 9. prosince 1972.
30. PROSINCE – PŘED 60 LETY
V úterý 30. prosince 1958 zemřel po pádu
ze schodů vlastního domu sběratel lidových
písní Hynek Bím, který od roku
1934 žil v Tišnově na Husově ulici. Narodil
se 5. března 1874, pocházel z Lomnice
nad Popelkou, v Brně vystudoval učitelský
ústav a s výjimkou patnáctiletého
pracovního působení ve slovenské Skalici
už zůstal po celý zbytek života věrný
Moravě (Ivančice, Klobouky, Strážnice).
Jeho sběratelská vášeň v oblasti hudebního
folklóru nakonec vyústila ve více než
čtyři tisíce zápisů lidových písní z asi 160
obcí, za což byl v roce 1954 odměněn vyznamenáním
Za vynikající práci. Součástí
jeho sbírky byly i velmi vzácné záznamy
lidového vícehlasu a nástrojové hry.

Václav Seyfert

Taneční orchestr Karasova divadla v roce 1957. Fotografie z archivu orchestru.

Další článek:
Předchozí článek: