Město Tišnov má nové vedení na další volební období

Město Tišnov má nové vedení na další volební období

Dne 5. listopadu 2018, tedy téměř přesně měsíc po skončení
komunálních voleb, se ve velkém sále Městského kulturního
střediska uskutečnilo ustavující jednání Zastupitelstva města
Tišnova. Slavnostnímu aktu, na kterém rovněž jednotliví zastupitelé
složili slib, přihlíželo několik desítek návštěvníků.
Na jednání zastupitelé zvolili následující členy Rady města
Tišnova a svěřili jim jednotlivé problematiky:
starosta Bc. Jiří Dospíšil – oblast rozpočtu, financí a hospodaření,
oblast strategického plánování, oblast lidských zdrojů
a interního auditu, oblast komunikace, vnějších vztahů a zahraničních
styků;
1. místostarosta Ing. Karel Souček – oblast investic, oblast
majetku města, oblast územního plánování a rozvoje města,
oblast kultury a cestovního ruchu;
místostarosta Ing. Václav Šikula – oblast dopravy, oblast komunálních
služeb, oblast životního prostředí, oblast zdravotnictví;
místostarosta Mgr. Martin Sebera, Ph.D. – oblast školství
a rodinné politiky, oblast sportu, mládeže a volnočasových
aktivit, oblast energetiky, oblast sociálních věcí;
člen rady Aleš Navrátil – oblast podnikání a zaměstnanosti.
Zastupitelstvo rovněž na tomto ustavujícím jednání pověřilo
zastupitele Štěpána Pilného řízením Městské policie Tišnov,
s účinností od 6. listopadu 2018, v souladu s § 3 odst. 1 zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

text i foto Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

 

Další článek:
Předchozí článek: