Jak oslavil T. J. Sokol Tišnov významné výročí

Jak oslavil T. J. Sokol Tišnov významné výročí

V letošním roce naše republika oslavila významné jubileum
– 100 let od svého vzniku. Ve městě se uskutečnila celá řada
krásných akcí, které umožnily nejen starším generacím, ale
i těm současným na chvíli se zastavit, vzpomenout si na historii
a zejména i na to, co museli naši předkové vyvinout za velké
úsilí, i za cenu svých životů, aby nevznikla jen republika, ale
hlavně abychom mohli žít ve svobodě a míru. Město Tišnov připravilo
pro občany na víkend mnoho akcí, které organizovaly
různé spolky. A i díky nim se toto významné jubileum přeneslo
do prožívání slavnostní atmosféry.
Jednou z dalších akcí byl také slavnostní ples, který uspořádal
T. J. Sokol Tišnov. Tomuto plesu předcházel i velmi významný
sokolský večer s poděkováním všem cvičitelům sletu
a za dlouholetou činnost cvičitelům a cvičencům T. J. Sokol Tišnov
(seznam oceněných naleznete na webu www.sokoltisnov.
cz). Samotný ples chystali dobrovolníci se skvělým floristou Filipem
Brackem ve svém volném čase, nebo si dokonce brali i dovolenou,
aby se všichni účastníci plesu cítili pohodlně v noblesně
vyzdobeném prostoru tišnovské sokolovny. Proto jim všem
patří velký dík, neboť dle ohlasů je zřejmé, že se akce vydařila.
Jeden z ohlasů si dovolíme nyní ocitovat:
„Zkušenost minulých generací nás učí, že sílu pouta s historií nelze
přehlížet a podceňovat. Tato vazba má hluboký význam – to, co někdo
vnímá jako oslavu, někdo jako rituál, je podstatnou součástí společenského
vývoje. Je to něco, co provází lidskou pospolitost, co odráží
kvalitu soužití, posiluje soudržnost a ukazuje mimo jiné na perspektivy
vývoje. Tyto myšlenky mi letí hlavou, když vzpomínám na dny,
které přinesly tišnovské veřejnosti oživenou vzpomínku na symbolické
historické datum plné naděje a očekávání, na 28. říjen 1918.
Jedním z míst, kde na nás mohla dýchnout atmosféra prvorepublikové
doby, byl sál tišnovské sokolovny. Dobové módní šarmantní
kreace některých návštěvnic a návštěvníků plesu, výzdoba spojená
s vlasteneckými symboly, květinové vazby v barvách trikolóry, příjemná
společnost, tombola, hudební skladby a program připomínající
pamětníkům, jak běžel čas – za to všechno patří organizátorům
plesu – nadšencům z řad tišnovského spolku Sokol dík.“
(PhDr. Barbora Holubová)
Bystřická kapela zahrála melodie od první republiky až
po současnost. Protancovalo se všemi žánry. V nabitém programu,
za který moc děkujeme všem účinkujícím a jejich vedoucím,
jsme zhlédli taneční vystoupení mažoretek INSPIRO v předsálí,
které navozovaly příjemnou atmosféru hned po vstupu. Celý
ples po uvítání všech hostů moderátory Pavlou Hanusovou
a Františkem Trnčákem odstartovalo profesionální vystoupení
tanečního oddílu TS Together Sokol Tišnov. Vášnivé brazilské
tango bylo k vidění od Tanečního klubu T. J. Sokol Drásov a dogdancing
ukázala se svým tanečním partnerem border kolií Tereza
Slováková. Nechyběly samozřejmě ani sletové melodie.
Volné předvedení skladby na píseň Poupata cvičily z oddílu všestrannosti
mladé dívky a část skladby Siluety předvedly třpytivé
ženy v maskách, všechny z T. J. Sokol Tišnov. Je nutné dodat, že
všechna vystoupení měla vysokou profesionální úroveň, protože
se jednalo vždy o oddíly, které soutěží a úspěšně nás reprezentují
i na mistrovstvích republiky.
V tělocvičně si během celého plesu návštěvníci mohli prohlédnout
i výstavu k připomenutí historie Sokola a všeho, co
k tomu patří. Nechyběl ani fotokoutek, aby si návštěvníci od fotografa
Radima Strachoně mohli ihned odnést domů památku
na tento večer.
Program zakončily ukázky z filmové dílny Radima Tichého,
jak vypadalo okolí tišnovské sokolovny ještě z doby černobílých
filmů nebo například jak sokolové pořádali branné a lyžařské
závody.
O půlnoci jsme si všichni s kapelou zazpívali nejen českou,
ale přidali jsme i slovenskou hymnu a přípitkem vzdali hold republice
a vlastenectví. Starosta T. J. Sokol Tišnov Jiří Veselý,
který byl iniciátorem této akce, popřál nejen republice, ale i nám
všem dalších úspěšných sto let. Bystřická kapela hrála po celou
dobu plesu, a i díky tomu byl taneční parket zaplněn až do čtvrt
na tři. I když díky změně času jsme si pohrávali s myšlenkou, že
vlastně může kapela ještě hodinu hrát a zase budou teprve dvě
hodiny ráno…
Moc děkujeme všem, kteří přišli společně slavit, i když díky
datu výročí byl tento ples zcela mimo plesovou sezónu. Věříme,
že v těch příštích si najde sokolský ples své místo, stane se tradicí
a bude hojně navštěvován i starší generací sokolů, pro které
by to mohl být další den strávený v báječné společnosti.
Aby se ples vydařil, bylo zapotřebí také mnoha sponzorů, bez
kterých by to opravdu nešlo, a musíme zde říci, že místní obchůdky,
malí i velcí podnikatelé, i město Tišnov, když zjistili, že
se jedná o ples Sokola, ochotně přispěli do tomboly krásnými
cenami. Moc děkujeme…

Nejen v sobotu byl ale prostor pro oslavy. Následující
den, v neděli, se čestná stráž Sokola
i se starostou Jiřím Veselým vydali na pietní akt,
kde byly položeny kytice u tišnovských pomníků
– Pomník české státnosti v ulici Svatopluka
Čecha, Pomník Boženky Škrabálkové v ulici
Riegrova přímo u sokolovny a Pomník obětem
světových válek na náměstí 28. října. Na závěr
pietního aktu byla společně u Základní školy
Smíškova zasazena krásná lípa – symbolický
strom republiky.
Poté se i zástupci T. J. Sokol Tišnov přesunuli
do slavnostního sálu na radnici, kde proběhlo
předávání Cen města Tišnova a předávání
čestného občanství města. Přítomnost čestné
stráže sokolů byla velkým přáním paní Jitky Hochmanové,
rozené Kothbauerové, která převzala
čestné občanství za své rodiče, manžele Oldřicha
a Josefu Kothbauerovy (in memoriam za protinacistickou
činnost. Oldřich Kothbauer byl jedním
z nejvýznamnějších tišnovských odbojářů
za 2. světové války a roku 1945 mu bylo uděleno
prezidentem Československé republiky vojenské
vyznamenání (Československý válečný
kříž 1939). Jak jsme se mohli dočíst i v minulém
čísle TN, pan Oldřich byl sokolem tělem i duší
a byl znám i svojí láskou k národu, za který položil
i svůj život… Setkání s jejich dcerou bylo
emotivní a dojemné a její vzpomínky jsou velmi
důležité i pro další generace, když si díky tomuto
osobnímu příběhu uvědomíme, jak bezpečně je
nyní v naší zemi nejen pro nás, ale i naše děti.
S velkou pokorou ke všem, kteří zažili nelehká
období, vyjadřujeme úctu a obdiv.
Nyní zbývá už jen si společně i nadále uvědomovat
každý všední den, že je nutné připomínat
dalším generacím naši historii a že můžeme být
vděční za to, že zahajujeme dalších sto let naší
Na závěr pietního aktu byla republiky svobodně a v míru…

Hana Hrabcová, Jiří Veselý

Foto: Hana Hrabcová

Další článek:
Předchozí článek: