Zvon míru v Roveretu

Zvon míru v Roveretu

Dne 28. října 2018 ve 21 hodin
zazněly zvony tišnovského kostela sv.
Václava na paměť vzniku samostatného
Československa. Tímto vyzváněním
se naše město přidalo i k akci
Zvon míru v Roveretu a připomněli si tak památku všech českých
vojáků, kteří ve válkách a zahraničních
misích položili životy za naši
svobodu.
V celé naší zemi, v každé i sebemenší
vesničce, jsou pomníky obětem
první a druhé světové války.
Každá rodina byla poznamenána ztrátou někoho blízkého. Mnoho
let jsme byli nuceni zdůrazňovat pouze období 2. světové války. Musíme
si přiznat, že nejtěžší ztráty na lidských životech zažil náš národ
v první válce, kdy se jako součást rakousko-uherské monarchie
přímo podílel na válečných akcích. Všeobecná mobilizace postihla
mnoho generací našich mužů. Tisíce se již nikdy do své vlasti nevrátily.
Spočívají v hrobech na všech bojištích Evropy a Asie. Někde
mají postaveny pomníky a vztyčeny kříže, jinde není místo jejich
posledního odpočinku ani patrné. Je ztracené v krajině.
V severní Itálii na Gardské frontě převzaly naše legie pozice
koncem léta 1918. Přesněji, pohybovaly se v pohoří Monte
Baldo s vrcholem Dos Alto nedaleko Rovereta. V září zde probíhaly
kruté boje s těžkými ztrátami na obou stranách bojové
linie. Československé legie bojující na italské straně měly takové
počty obětí, že Italové s úctou dodnes vzpomínají na naše
padlé. Ve výroční den našeho státu, 28. října, každým rokem
rozeznívají ve 21 hodin Zvon svobody 200 údery. Jeho hlas se
nese v místech bojů celým údolím a odráží se od okolních hor.
Na hradě v Roveretu bylo podepsáno mezi Itálií a Rakousko-
-Uherskem příměří v roce 1918. Místní farář Don Antonio Rossaro
navrhl, aby byl ze zbytků zbraní, které zůstaly na okolních
polích a v horách, ulit zvon. Ten by svým hlasem připomínal památku
všech obětí války. První, posléze i druhý zvon praskl. Dnes
je na návrší zvon třetí, odborně ulitý v jižní Itálii. S výškou 3,3
metry je považován za jeden z největších funkčních zvonů světa.
Díky putovní výstavě o Čs. legiích v Itálii, která byla v roce
1998 zahájena v Oderzu a posléze převezena do Prahy, jsme se
i u nás dozvěděli o tomto zvonu.
V minulých letech ozdobilo večerní zvonění mnoho míst
v České republice. Jen namátkou – Říčany, Prahu Libeň a Řepy,
Nové Město nad Metují, Velké Popovice, Rejvíz v Jeseníkách,
Kobylí na Moravě, Mýto u Rokycan, Pyšely, Benešov u Prahy,
Nespeky, Ledce, Vranov a další, o kterých bohužel nevíme.

Marie Chalupová Veličková

Foto: Zvon míru v Roveretu, licence CanStockPhoto

Další článek:
Předchozí článek: