Ekoporadna Tišnov: Stále je ještě možnost zapojit se do soutěží

Ekoporadna Tišnov: Stále je ještě možnost zapojit se do soutěží

První soutěž o titul
„O nejkrásnější strom ve městě“
a) strom na soukromé zahradě/pozemku
v katastru města Tišnova
b) strom ve veřejné zeleni města Tišnova
Druhá soutěž „O nejkrásnější venkovní
květinovou výzdobu“, a to v kategoriích
a) okna a balkony
b) předzahrádky
Přihlášky do soutěže může podávat
každý, a to písemně do schránky Ekoporadny
Tišnovsko, nám. 28. října, č. p. 28,
Tišnov 666 01, nebo elektronicky na
e-mail ekoporadna@tisnovsko.eu, případně
také na všech akcích ekoporadny včetně
stánku na pravidelných sobotních tišnovských
trzích. Uzávěrka přihlášek je prodloužena
do 31. října 2018.
Přihláška by měla obsahovat příjmení
osoby, která květiny pěstuje nebo podává
návrh stromu do soutěže, a adresu, na níž
se soutěžní prvek nachází. Nutné jsou
také kvalitní fotografie v digitální podobě.
Pokud sami nemáte možnost pořídit kvalitní
fotodokumentaci nebo máte k soutěži
další otázky, tak se, prosím, obraťte
na ekoporadnu, rádi Vám pomůžeme.
Z důvodů prodloužení uzávěrky soutěže
bude po uzávěrce přihlášek uspořádána
výstava v průchodu naproti dveřím
lékárny Arnika, kde bude možné hlasovat
o vítězích jednotlivých kategorií vhozením
hlasovacího lístku do schránky
ekoporadny. Hlasovat je možné i na facebookových
stránkách ekoporadny www.
facebook.com/ekoTisnov. Dále bude výstava
k vidění i k hlasování na akci MAS
Brána Vysočiny dne 3. listopadu, kdy
proběhne výsadba třešní Na Nové s doprovodným
programem.
Slavnostní vyhlášení výsledků se
uskuteční dne 22. listopadu v 17.00 hodin
v Městské knihovně Tišnov. V rámci
vyhlášení výsledků soutěže proběhne
předání cen vítězům a diskuzní přednáška
Zeleň v Tišnově.
Podrobnější informace získáte v otevírací
době Ekoporadny Tišnovsko, nám.
28. října č. p. 28, Tišnov (ve dvoře lékárny),
tel. 723 543 910, http://ekoporadna.
tisnovsko.eu/.
Soutěž probíhá ve spolupráci s Komisí
životního prostředí města Tišnova, s Městskou
knihovnou Tišnov a s finanční podporou
města Tišnova v rámci dotační podpory
v oblasti životního prostředí pro rok 2018.

za pořadatele Hana Ondrušková (text i foto)

Další článek:
Předchozí článek: