Běleč si připomněla vznik Československé republiky

Běleč si připomněla vznik Československé republiky

Obec Běleč uspořádala v neděli 30. září slavnost ke stému výročí vzniku Československé republiky. V úvodním slově starostky zazněla i vzpomínka na historickou dobu a den 28.října 1918. Následovalo vystoupení Tišnovského kvarteta v kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Navodilo tak slavnostní atmosféru nedělního odpoledne.

V budově obecního úřadu byla připravena výstava historických fotografií z Bělče a Křeptova.

Sbor dobrovolných hasičů Běleč-Křeptov ocenil své zasloužilé členy předáním plaket a poděkováním za práci v SDH.  Současně si mohli lidé prohlédnout nově vybudovanou a zařízenou „Víceúčelovou budovu – požární zbrojnici“. Zastupitelé symbolicky označili místo zasazení lípy srdčité, které se uskuteční v den stého výročí, v neděli 28. října 2018.

Před budovou na nově upraveném veřejném prostranství bylo připraveno posezení s občerstvením pro občany i hosty. K poslechu i tanci hrála hudba pana Širůčka. Přítomní lidé svou bohatou účastí a k tomu krásné slunné počasí přispěli k důstojné vzpomínce stého výročí vzniku samostatného československého státu.

Dana Trtílková, starostka obce Běleč

Foto: Jaroslav Buček

Další článek:
Předchozí článek: