Druhé místo v soutěži Oranžová stuha ČR 2018 pro Obec Borovník

Druhé místo v soutěži Oranžová stuha ČR 2018 pro Obec Borovník

Obec Borovník, ležící v ORP Tišnov, obsadila 2. místo v celostátním kole Oranžová stuha ČR 2018 v rámci soutěže Vesnice roku 2018. Do celostátního kola postoupila jako vítěz Oranžové stuhy v krajském kole této soutěže, kde soutěžilo 25 přihlášených obcí. Jako reprezentant Jihomoravského kraje poměřila síly s vítězi Oranžových stuh v dalších 12 krajích.

Hodnocení celostátního kola se uskutečnilo první zářijový týden. Sedmičlenná hodnotící komise zavítala do obce 3. září a zástupci obce společně s občany měli 120 minut, aby komisi přiblížili život a dění v obci a spolupráci obce s místním zemědělcem. Připravena pro ně byla výstava místního ovoce a zeleniny a ochutnávka ovocných šťáv a marmelád. U hodnocených obcí se posuzuje zejména podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel obce, spolupráce při péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie, nezemědělské aktivity a také prezentace obce během hodnocení. A také připravenost obce, organizace návštěvy, celkový dojem obce, zpracování Jednotné informace o obci.

Hodnotící komisi zaujaly v naší obci zejména velmi dobré vztahy a nenahraditelná spolupráce se soukromým zemědělcem, která spočívá v provádění stavebních a udržovacích prací, v péči o vzhled obce, ale i ve spolupráci při pořádání kulturních akcí. Nejvýznamnější akcí je již tradiční TraktorŠou Borovník, kdy soukromý zemědělec poskytuje bezplatně pozemky pro konání akce, půjčuje techniku a je pořadatelem celé akce. Komise ocenila výsadbu a péči o veřejnou zeleň a zapojení obce do projektu KLIMAGRÜN – klimatická zeleň, kdy bude vysazeno dalších 37 dřevin.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 2. října v Senátu Parlamentu České republiky v prostorách Valdštejnského paláce za účasti místopředsedy Senátu a zástupců ministerstev zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj a dalších spoluvyhlašovatelů soutěže.

Obec, která byla se 103 trvale žijícími obyvateli nejmenší soutěžící obcí letošního ročníku, za toto umístění získala od ministerstva zemědělství finanční odměnu ve výši 800 000 korun. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se ve svém volném čase na přípravě a průběhu prezentace obce v krajském i celostátním kole podíleli. Bez jejich pomoci by obec nebyla schopna tohoto úspěchu dosáhnout.

Petr Vojtěch, starosta obce

Foto: Facebooku soutěže Vesnice roku 2018

 

Další článek:
Předchozí článek: