Muškařské závody na Svratce

Muškařské závody na Svratce

Letošní léto způsobilo mnoho starostí
a problémů i nám rybářům. Suché, extrémně
teplé počasí zapříčinilo nedostatek
vody v přehradách, rybnících i v tekoucích
vodách včetně řeky Svratky. Tu
ovlivnily i rekonstrukční práce na hrázi
Vírské přehrady, kvůli kterým z přehrady
letos protéká řekou jen cca 1 m3/s vody
a jen minimum z okolních přítoků. S obavami
jsme tedy sledovali množství průtoku
vody a její teplotu, neboť již od hráze
Vírské přehrady je tok zařazen do pstruhového
pásma. Žijí tu tedy převážně lososovité
ryby, které nesnášejí teplejší vodu
s nižším obsahem kyslíku, na což má právě
množství vody velký vliv.
Tak jako každoročně jsme začali připravovat
na začátek září Mezinárodní
muškařské závody (MMZ) Svratecký
pstruh a Svratecký lipan. S ohledem na letošní
počasí jsme však stáli před závažným
rozhodnutím, jestli vůbec tyto závody
v nastalé situaci pořádat. Zorganizovat závody
jednodenní nebo dodržet tradici v závodech
dvoudenních? Po zralé úvaze jsme
se rozhodli připravit závody dvoudenní,
s rizikem, že je eventuálně těsně před konáním
zrušíme. Naštěstí se tak nestalo.
V pátek 7. září se sjelo do rekreačního
střediska na Prudkou osmnáct čtyřčlenných
závodních družstev a po večeři
byly slavnostně zahájeny 47. MMZ. Jediná
změna nastala v tom, že jsme vytyčili
jen osmnáct startovních míst s ohledem
na části řeky, ve kterých byl minimální
průtok vody, a tudíž tam nezůstaly ryby.
Samotné závody už probíhaly klasicky.
Polovina závodníků chytala dvakrát
po 1,5 hodině ryby a ta druhá polovina
jim dělala rozhodčí. Odpoledne se skupiny
vystřídaly a druhý den závody probíhaly
stejně. Nikdo nechytal žádný ze čtyř
závodů na stejném místě, takže se dobře
prokázalo, kdo je dobrý rybář závodník.
Vítězem sobotního závodu Svratecký
pstruh se stal František Kouba z družstva
Hanák Stars team s úlovkem 70
kusů ryb, na druhém místě stanul Tomáš
Cieslar, na třetím místě Roman Heimlich
a čtvrtý byl domácí závodník Antonín
Pešek. Nedělní závod Svratecký lipan
vyhrál Petr Červenka z družstva Hanák
Stars s úlovkem 52 kusů ryb, druhý
skončil František Kouba a třetí Roman
Heimlich. Vítězem celých MMZ se stal
František Kouba s úlovkem 110 kusů
ryb. Na druhém místě skončil Roman
Heimlich a na bronzovou medaili dosáhl
domácí závodník Antonín Pešek. Vyhodnocení
v závodě družstev za oba dny
dopadlo následovně: celkovým vítězem
MMZ se stalo družstvo Hanák Stars team
s celkovým úlovkem 385 kusů ryb. Druhým
v pořadí skončilo družstvo Hanák
competition Brno a jako třetí se umístilo
družstvo Junior CZ.
Závody proběhly bez jakýchkoliv problémů,
celkem se ulovilo krásných 3 147
kusů ryb delších jak patnáct centimetrů.
Organizátor akce odbor LRU – Muška
a sekretariát MRS, o. s., i všichni účastníci
byli spokojeni a již se těší na příští
48. ročník MMZ.
Petrův zdar!

Jiří Malásek

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: