Chráněné bydlení Skryje

Chráněné bydlení Skryje

Během běžných všedních dní možná málokoho napadne, že mezi námi existují dospělí lidé, pro něž není samozřejmé a snadné si třeba jen nachystat svačinu, uvařit, pečovat samostatně o byt, nakoupit si či prostě cestovat. Tito lidé mohou využít možnosti bydlení v chráněných bydleních. Jedno takové chráněné bydlení se nachází ve Skryjích na Tišnovsku. Chráněné bydlení ve Skryjích je sociální služba pro dospělé muže a ženy s mentálním postižením, kteří potřebují podporu druhé osoby v nejrůznějších oblastech života. Klienti zde mají možnost bydlet v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením po celý rok, 24 hodin denně, 365 dní v roce. Někteří uživatelé služby dojíždějí na víkendy ke svým rodinám, někteří však chráněné bydlení považují za svůj domov. Tomu také odpovídá vybavení budovy, kde se krom osmi pokojů nachází také společenská místnost a kuchyň.

Život v chráněném bydlení by měl v maximální míře kopírovat život člověka v běžné domácnosti. Pracovníci chráněného bydlení jsou připraveni podpořit naše klienty jak ve fungování týkajících se bydlení a úklidu, přípravy stravy či hygieny, tak i mimo prostory chráněného bydlení. Klienty doprovázíme na úřady, do institucí, podporujeme jejich sebedůvěru při vystupování, komunikaci. V rámci poskytované služby se snažíme o to, aby míra podpory, která je klientům poskytovaná, jim byla šitá na míru podle jejich aktuálních potřeb. Potřeby klienta společně průběžně hodnotíme tak, abychom podporovali jeho nezávislost na službě, a aby byl klient co nejvíce soběstačný. A to i v oblasti rozhodování o sobě samém. Klienti, kteří chtějí a potřebují pro svou větší samostatnost intenzivnější nácvik aktivity, mají možnost docházet přímo v budově našeho chráněného bydlení do služby Sociální rehabilitace, která se věnuje intenzivnímu a opakovanému nácviku jednotlivých činnosti. Společně s klienty se snažíme organizovat aktivity normálního života – návštěvy kin, divadel, plesy či výlety. Naši klienti mají možnost setkávat se pravidelně s duchovními v rámci jejich návštěvy zařízení.

Služba chráněné bydlení je placenou sociální službou a každá minuta podpory klienta pracovníkem je účtována. Výjimkou jsou aktivity, které jsou pořádány našimi dobrovolníky.  Dobrovolníci nás mohou podpořit jak přímo v budově chráněného bydlení ve Skryjích, tak v terénu. Tuto závěrečnou informaci je možno vnímat i jako prosbu, či jemné vybídnutí ke spolupráci. K možnosti být na chvíli přítomen součástí života druhého, pobýt, potěšit, pomoci zařadit se zase o trochu víc do událostí životního koloběhu.

„Chráněné bydlení Skryje je spolufinancováno Jihomoravským krajem.“

„Chráněné bydlení Skryje je realizováno za finanční podpory města Tišnova.“

Jana Kořínková

Foto: archiv Oblastní charita Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: