Historické fotografie Tišnova v ulicích

Historické fotografie Tišnova v ulicích

Na začátku tohoto projektu bylo postesknutí: „Proč tak málo
lidí chodí na zajímavé výstavy či přednášky o historii Tišnova?“
A pak se zrodil nápad – vydat se z výstavních síní a přednáškových
sálů do ulic města.
Za podpory MěKS, města Tišnova a s využitím sbírkového
fondu Podhoráckého muzea a soukromých fotoarchivů náš spolek
Continuum vitae nainstaloval velkoplošné bannery kolem
tišnovských náměstí.
Historické fotografie starého Tišnova ukazovaly přímo v plenéru
města, jak město dříve vypadalo, jaký se v něm odehrával
život, jaké budovy byly kompletně přestavěny a jaké nenávratně
zmizely. Lidé se u fotografií zastavovali při cestách z nákupů,
návratu ze zaměstnání anebo na svých procházkách. Bylo radostné
vidět diskutující hloučky lidí všech věkových skupin se
zapíchnutými prsty do fotobannerů, jak se dohadují… „Ten dům
stál tady…“ – „Ale kdepak, to bylo u kus níž…“ A mnoho lidí
v ten čas do Tišnova zajíždělo, jen aby si mohli tyto fotografie
prohlédnout.
Původní termín, bannery byly instalovány týden před trhovou
slavností koncem června a měly vydržet do poloviny srpna, byl
několikrát pro neutuchající zájem kolemjdoucích prodloužen.
Nakonec vydržely nepoškozeny (sic!) až do začátku října.
Velké pozornosti a účasti doznala také doprovodná fotohistorická
soutěž na FB Tišnovin, které se zúčastnilo nebo ji jen
sledovalo, navzdory prázdninám, překvapivě mnoho lidí všech
věkových kategorií.
Pro náš spolek to znamená, že v příštích letech budeme
v tomto projektu pokračovat, fotografie obměňovat a rozšiřovat
jejich instalace do dalších částí města.
A na závěr velká prosba na ty z vás, kteří doma máte nějaké
staré fotografie (možná o nich ani nevíte). Pomozte nám rozšířit
portfolio historických fotografií, abychom mohli v tomto projektu
pokračovat i do budoucna. Zájem máme i o fotografie novější,
z 50. až 80. let. A žádné obavy, o své fotografie/vzpomínky nepřijdete.
Vybrané fotografie si jen ofotíme nebo naskenujeme.
Kontaktovat mě můžete na tel. 608 100 420 nebo na e-mail:
redakce@tisnoviny.cz.

Foto i text Miloš Sysel

Další článek:
Předchozí článek: