NE hlubinnému úložišti a dalším průzkumům

NE hlubinnému úložišti a dalším průzkumům

Společně s komunálními volbami proběhla v obci Drahonín
i anketa o hlubinném úložišti. Ve dvou otázkách se končící
zastupitelstvo snažilo zmapovat postoj místních k hledání
lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního
odpadu. První otázka byla zaměřena na souhlas s pokračováním
průzkumů a druhá na souhlas s výstavbou úložiště
samotného. V obou případech obyvatelé obce v nadpoloviční
většině (při volební účasti 85 %) odpověděli NE – pokračování
průzkumů ani hlubinné úložiště si nepřejí.
V rámci lokality Kraví hora je to již třetí obec, která v anketě
či referendu vyjádřila nesouhlas se záměrem SÚRAO
(Správa úložišť radioaktivních odpadů) vybudovat v této lokalitě
skládku radioaktivních odpadů.
Anketa vzešla z potřeb zastupitelstva znát názor obyvatel,
který by se pak odrážel v jejich rozhodování při komunikaci
se státem ohledně této problematiky. SÚRAO totiž začátkem
roku požádala o povolení nového průzkumného území nazvaného
Kraví hora I, na kterém chce pokračovat v průzkumech
až do roku 2025.
Během následujících tří měsíců má SÚRAO rozhodnout
o tom, které čtyři lokality z devíti vytipovaných postoupí
do užšího výběru, a v roce 2025 chce mít vybrány dvě finální
lokality. Kritéria pro výběr lokalit do užšího výběru čtyř kandidátů
nejsou jednoznačně stanovena a celý proces, který
probíhá za zavřenými dveřmi, tak vzbuzuje oprávněné obavy,
že výsledky dosavadních průzkumů i důležitost jednotlivých
kritérií budou ohýbány dle aktuální potřeby.
Za vyhlášení ankety končícímu zastupitelstvu děkujeme
a doufáme, že budoucí zastupitelé budou ctít důvod konání ankety
a budou při svých rozhodnutích z názorů občanů vycházet.

spolek Nechceme úložiště Kraví hora

ilustrační fotografie

Další článek:
Předchozí článek: