Připravujeme Rodinnou naučnou stezku na Klucanině

Připravujeme Rodinnou naučnou stezku na Klucanině

V roce 2009 realizovalo
Rodinné centrum Studánka
ve spolupráci s městem Tišnovem
projekt Naučné stezky
pro nejmenší děti na kopci
Klucanina. Vzhledem
k velké popularitě a oblíbenosti
této stezky se Rodinné
centrum Studánka rozhodlo
tuto stezku prodloužit a obohatit
o nové prvky. Chystáme
se vytvořit novou sérii
několika zastavení, která se
napojí na stávající Naučnou stezku pro nejmenší děti. Propojením
obou částí stezek vznikne trasa dlouhá 1,2 km, která bude začínat
na kraji lesa u „nového“ hřbitova a povede dále po žluté turistické
značce až na rozhlednu. V nově zbudované části plánujeme vytvořit
celkem pět nových tabulí a přidáme také nový interaktivní
pohybový prvek pod tišnovskou rozhlednou. Celá naučná stezka
bude interaktivní, důraz bude kladen na prožitek, hravost, srozumitelnost,
stejně jako na správnost a odbornost předávaných
informací. Chceme, aby návštěvník měl možnost si vše co nejlépe
osahat, prozkoumat, vyzkoušet, zažít a poznávat všemi smysly.
Zastavení budou koncipována pro děti předškolního a mladšího
školního věku. Věříme ale, že zaujmou i starší děti a dospělé, jak
napovídá nový název Rodinná naučná stezka.
Tematicky budou nové prvky doplňovat již stávající stezku
pro nejmenší. Popisují život v lese, tak aby z celé stezky vznikl
komplexní celek. Konkrétně se věnují těmto tématům: čtyři
roční období v životě lesa, potravní řetězec, taje přírody aneb co
se děje v půdě, strom jako domov, lesní badatelství: zvuky lesa,
zkoumání lesa po hmatu. Stezka bude prostředkem ekologické
výchovy i pro organizace pracující s dětmi.
Rodinné centrum Studánka plánuje v dalších letech celou
stezku rozšířit o pracovní listy pro návštěvníky, které budou
moci využívat pedagogové z mateřských a základních škol
i z organizací neformálního vzdělávání.
V měsíci dubnu jsme uspořádali výběrové řízení na výtvarnou
koncepci nových interaktivních prvků. Komise složená z odborníků
na předškolní pedagogiku a vedoucího odboru správy
majetku a komunálních služeb města Tišnova nakonec vybrala
koncepci autorky MgA. Petry Cífkové, zkušené výtvarnice, která
v současné době mimo jiné ilustruje dětské knihy pro nakladatelství
Albatros a Mladou frontu.
Výtvarnice spolu se svým týmem již vytvořila dvě interaktivní
tabule (Taje přírody aneb co se děje v půdě a Čtyři období
v životě lesa) a nový pohybový prvek (Kladina aneb skočíš jako
jelen?), kde si návštěvníci mohou zkusit, jak daleko doskočí,
a porovnat svůj výkon se světem zvířat.
V současné době připravujeme podklady pro výrobu zbývajících
interaktivních tabulí, na jaře pak plánujeme celou Rodinnou
naučnou stezku na Klucanině slavnostně otevřít.
Děkujeme městu Tišnov a zastupitelům za podporu tohoto
projektu, stejně tak velmi si vážíme firem, které již vznik Rodinné
naučné stezky finančně podpořily. Jsou to firmy: ARTIN,
Vitar, Jicom, Baumat, Zámečnictví Drlík. K dofinancování celého
projektu potřebujeme zajistit další finanční prostředky, proto
uvítáme nové sponzory a dárce, kteří by chtěli vznik Rodinné
naučné stezky finančně podpořit.

Soňa Kappelová

foto: Petra Cífková

Další článek:
Předchozí článek: