Křest kalendáře malíře Stanislava Bělíka

Křest kalendáře malíře Stanislava Bělíka

Na konci října se dožívá úctyhodných
99. narozenin malíř Stanislav
Bělík z Doubravníku. Naplno se
začal věnovat malířství až po roce
1980, kdy již byl v důchodu. Nejvýrazněji
se prosazuje v krajinomalbě
a zvláště jeho zimní náměty jsou dokladem jeho talentu. Je také
skvělým grafikem, ilustrátorem i autorem exlibris. Nejčastěji
maluje temperami, ale nevyhýbá se ani jiným technikám – oleji,
akvarelu, linorytu apod.
Stanislav Bělík čerpá výtvarné náměty především z okolí
Doubravníku a Vysočiny, ale maloval i na Jesenicku nebo na Valašsku.
Svoje nejúspěšnější zahraniční obrazy přivezl z Nizozemska,
kde pobýval v roce 1998 ve městě Waalre. Největším domácím počinem
Mistra Bělíka je cyklus 59 obrazů s názvem Krajinou řeky
Svratky, který tvořil převážně v letech 2003–2006 a jenž se stal
základem nedávno vydané knihy. Publikace přispívá k oslavě krásy
řeky Svratky a krajiny, kterou řeka protéká.
U příležitosti 99. narozenin Stanislava Bělíka vydal spolek
Art Periscope nástěnný kalendář s vybranými, věrnými reprodukcemi
jeho obrazů s názvem „Stanislav Bělík 100 let”. Snahou
vydavatele je, aby v malířově jubilejním roce byly jeho obrazy
vystaveny ve všech domácnostech (nejen) našeho regionu.
Křest kalendáře se uskuteční během Svatováclavských
hodů v sobotu 29. září ve 13.45 hodin a záštitu nad touto akcí
převzal starosta Tišnova Jiří Dospíšil. Proběhne samozřejmě
autogramiáda malíře Stanislava Bělíka a prodej kalendářů. Hudební
program zajistí cimbálová Moravská muzika Petra Mikulky
se zpěvákem Václavem Kováříkem. Součástí celé akce bude
celodenní výstava obrazů Mistra Bělíka v zasedací místnosti
radnice, která potrvá od 9 do 17 hodin.
Poděkování patří pořadatelům MěKS Tišnov, městu Tišnov,
členům spolku Art Periscope a také sponzorům Františku Hanákovi
(HAKO CZ, spol. s. r. o.), Jiřímu Němcovi (Stavitelství)
a Ing. Karlu Pravečkovi (RPE, s. r. o.).
Vážení příznivci umění tohoto nezaměnitelného regionálního
umělce, neváhejte a přijďte vzdát hold skromnému člověku,
který svým neutuchajícím optimismem a zájmem o umění „strčí
do kapsy” i mnohem mladší kolegy.
Mistře Stanislave Bělíku, přeji Vám za všechny, kteří Vás mají
rádi, hodně zdraví a přijměte také velké poděkování za spoustu krásných
a osobitých obrazů.

Zdeněk Jílek, spolek Art Periscope

Foto:Michal Beneš

 

Další článek:
Předchozí článek: