Poděkování za TyJáTr FEST

Poděkování za TyJáTr FEST

Ve dnech 7. až 9. září se v regionu Tišnovsko konal již III. ročník
putovního kulturního festivalu amatérských ochotnických
souborů, pěveckých sborů, tanečních skupin a hudebních těles
TyJáTr FEST 2018. Pořadatelem festivalu je Dobrovolný svazek
obcí Tišnovsko a putovním je festival proto, že každý nový
ročník se koná v jiných obcích regionu než v těch předcházejících.
Tak všechny obce a městysy mají možnost představit se
a prezentovat i vzdálenějším sousedům a mohou tak třeba navázat
bližší přátelskou spolupráci.
V letošním roce se festivalu ujaly obce Šerkovice, kde akce začínala
v pátek 7. září v prostorách sportovně-kulturního areálu, dále
8. září obec Kuřimská Nová Ves ve sportovním areálu a 9. září
se končilo v městysi Lomnice na centrálním náměstí Palackého.
Další podmínkou pro pořádání festivalu je existence venkovních
prostor, aby se akce mohla konat pod otevřeným nebem. Po zkušenostech
z roku 2017 bylo i letos nachystáno suché zázemí, nicméně
naštěstí nebylo zapotřebí, protože letošní ročník festivalu
se nesl nejen v duchu skvělé nálady, ale také počasí.
Návštěvníci festivalu měli možnost po tři dny sledovat zajímavá
představení, od tanečních vystoupení dětí, ženských a dívčích
tanečních formací či baletek ze Základní umělecké školy
Tišnov, šermířské představení a divadelní hry ochotnických souborů
z regionu až po skvělá vystoupení hudebních těles a večerní
koncerty tří kapel. V letošním roce se na festivalu představili
účastníci – matadoři, ale také nové soubory. Celým víkendem
skvěle provázeli profesionální moderátoři rádia Vysočina pan
Dušan Binko a paní Dagmar Kopečková, za což jim patří dík.
Obce se pořádání ujaly naprosto perfektně. Dobrovolníci
ze Šerkovic a hasiči z Lomnice a z Kuřimské Nové Vsi, kteří se
na zajištění zázemí festivalu a občerstvení podíleli, byli ochotní,
aktivní, bylo nám ctí s Vámi pracovat. Velký dík patří paní Petře
Ondráčkové, místostarostce obce Šerkovice, a pánům Davidu
Lacinovi, starostovi obce Kuřimská Nová Ves, a Milanu Peringerovi,
místostarostovi městyse Lomnice, kteří se do akce vrhli
s nadšením a strhli k ní i své obce. Opět jste mohli nejenom
své děti zabavit na workshopech, které pro Vás dobrovolnicky
zajistily Centrum Ráček Železné a Středisko volného času Inspiro
Tišnov. Své umění letos představila paní Marie Burianová,
keramička ze Železného, a v Kuřimské Nové Vsi také paní Ivana
Karmasinová – Zakázkové šití a vyšívání, která zajistila pro děti
rukodělné textilní dílničky. Všem velmi děkujeme!
Poděkovat musíme také těm, kteří se podíleli sponzorsky
na konání festivalu, protože bez jejich pomoci by nebylo možné
finančně akci uskutečnit. Děkujeme za materiální dary ve formě
občerstvení a darů pro účinkující soubory firmám: Karlova pekárna,
Vitar s. r. o., Centrum Ráček Železné, Hostinec u Kovářů.
Dále děkujeme všem, kteří poskytli finanční či jinou pomoc: Siemens
Ingenuity for life, LiKOV, MERTASTAV, EMKOR TECHNOLOGY,
RIGI stavební společnost, REAKCE, T-AGRO, Gastro
Frozen, SVČ INSPIRO, Marie Burianová a Radmila Pavlíčková.
Poděkovat musíme také svazkům a obcím, které finančně
festival podpořily: Běleč, Dolní Loučky, Doubravník, Hradčany,
Kuřim, Kuřimská Nová Ves, Maršov, Lomnice, Předklášteří, Šerkovice,
Tišnov, Újezd u Tišnova a Železné, mikroregion Porta
a DSO Tišnovsko. Velké díky patří také Jihomoravskému kraji
za finanční podporu. Rovněž i pánům zvukařům z Metalwars
crue, bez nich by to nešlo. Děkujeme!
Komu ale musíme vyjádřit obdiv a poděkovat ze všeho
nejvíc, jsou všichni účinkující. Jejich výkony byly jednoduše
skvělé a nasazení obrovské: Stream dance Dolní Loučky a dolnolóčské
sokolky, SHS Victorius Hradčany, Karasovo divadlo
Tišnov, LOTA Lomnice, KVJ Tišnov, Ochotnický spolek Slovani
Čebín, Taneční soubor Markéty Chlubné při ZUŠ Tišnov, STARá
BANDa, Klapela Štěpánovice, Fe-MINA Železné, INSPIRO
– Salsa kids Junior a Rope Skipping, Motýlí )D(efekt Kuřim,
Hr. Ladies, Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové – Cvrčci,
P.A.T.R.O.N. Nedvědice a také noví účastníci festivalu: NAVLNCE
Veverská Bítýška, INSPIRO – Mažoretky a Taneční krok, taneční
skupina MM při KVJ, TOM Band Tišnov, J Band Lažánky, Divadelní
spolek Moravské Knínice a Pompony Osová Bítýška. Děkujeme!
Odkazy na fotodokumentaci z celého festivalu naleznete
na facebookových stránkách www.facebook.com/tyjatrfest1/
a děkujeme za ni paní Radmile Pavlíčkové.
Velmi nás těší, že tento pořádající ročník dopadl tak, jak dopadl,
tedy skvěle! Máme také radost ze zájmu nových souborů
o možnost vystupovat a samozřejmě návštěvnosti festivalu, ta
letošní předčila naše očekávání. Je vidět, že festival už si našel
své skalní příznivce, ale svou pověstí už láká také ty nové. Letošní
ročník uzavíráme s vědomím, že se více než vydařil.
Můžeme se tedy těšit na ročník čtvrtý. Kdo přebere štafetu,
je prozatím tajemstvím. Zůstávají však stále dvě základní podmínky
– jeho konání v přírodních prostorách (s možností suché
varianty v případě deště) a to, že je festival putovní. Informace
o dalším ročníku budou zavčas uveřejněny na webových stránkách
www.dsotisnovsko.cz/ a Facebooku. Děkujeme.

Za projektový tým TyJáTrFESTu Petra Bendová, Miriam Jedličková, Kamila Marek Ševčíková, Eliška Špačková

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: