V Centru sociálních služeb Tišnov zahájí i hody

V Centru sociálních služeb Tišnov zahájí i hody

Všechny pravidelné aktivity budou probíhat od září tak, jak jste
byli zvyklí.
Cvičení: pondělí, středa, pátek od 8 do 9 hodin.
Tvořivé dílny: každý pátek v době od 13 do 15 hodin.
Procvičování paměti: každé úterý od 8.30 do 9.30 hodin.
Všechny činnosti jsou určeny pro seniory z Tišnova (nejen z DPS).
Hodová taneční zábava
Srdečně Vás zveme na hodovou taneční zábavu, která se bude
konat v úterý 25. září od 14.00 hodin v jídelně Domu s pečovatelskou
službou Králova. K tanci a poslechu zahrají manželé
Maškovi. Bohaté občerstvení zajištěné, vstupné dobrovolné.
Zahájení hodů v Centru sociálních služeb
Zveme Vás na zahájení hodů, které se bude konat v sobotu 29. září
v 11.30 hodin v jídelně Domu s pečovatelskou službou Králova.
Můžete se těšit na tanec a zpěv z moravské besedy, které
Vám předvede Taneční soubor KVJ Tišnov pod vedením PhDr. Ireny
Ochrymčukové za spolupráce MěKS Tišnov. Mezi účinkujícími nebudou
chybět stárek se stárkovou, krojovaná chasa a mnoho dalších.
Svatováclavský průvod se potom vydá od „penzionu“ na cestu
po Tišnově. Přijďte si zazpívat a pobavit se. Těšíme se na Vás.
Termíny plavání ve Wellness Kuřim – 2. pololetí 2018
Říjen – 3. 10. 2018, 17. 10. 2018
Listopad – 7. 11. 2018, 21. 11. 2018
Prosinec – 5. 12. 2018, 19. 12. 2018
Odjezd od Podhorácké restaurace je v 11.45 hodin. Doprava
a vstupné: 110 Kč. V případě nízkého počtu účastníků se
v daném termínu nepojede. Kontakty pro bližší informace a přihlašování:
Dagmar Šmídková (mob. 730 193 325) nebo osobně
v knihovně Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742.
Oslava Mezinárodního dne seniorů
Zveme Vás na oslavu Mezinárodního dne seniorů, která se uskuteční
ve čtvrtek 4. října od 14.00 hodin v jídelně Domu s pečovatelskou
službou Králova. Jako každým rokem se můžete
těšit na odpoledne naplněné pestrou přehlídkou vystupujících.
V jedinečném programu vystoupí zpěváci, hudebníci, tanečnice,
modelky, barmani a šermíři. Naše seniorky ve spolupráci
s PhDr. Irenou Ochrymčukovou, pracovnicí Podhoráckého muzea,
secvičily komentované vystoupení spojené s národními tradicemi.
Dále uvidíte například mladé umělce ze základní umělecké
školy, taneční představení, šermířské vystoupení Skupiny
historického šermu Viktorius a barmanskou show studentů
Střední odborné školy Fortika Nikoly Halové a Vojtěcha Žíly.
Od 16 hodin zahraje k poslechu i tanci Cimbálová muzika Tomáše
Zouhara. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Těšíme
se na Vás. Upozorňujeme účastníky, že akce bude fotografována.
Vybrané snímky budou zveřejněny na webových stránkách
Centra sociálních služeb Tišnov, v části Fotogalerie, případně
v Tišnovských novinách nebo v novinách Tišnovsko-Kuřimsko.
Den otevřených dveří v CSS Tišnov
V úterý 9. října od 9 do 16 hodin proběhne v rámci Týdne sociálních
služeb Den otevřených dveří v CSS spojený s podzimní
výstavou. Budete mít možnost si prohlédnout nejen společné prostory
v Domě s pečovatelskou službou, jako je jídelna, tělocvična
nebo knihovna, ale lze nahlédnout také k některým obyvatelům
přímo do jejich bytu. Zájemci získají informace o domech s pečovatelskou
službou a podmínkách bydlení zde, ale dovědí se také
o nabídce pečovatelské služby a o dalších činnostech Centra sociálních
služeb Tišnov. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Písničky ze starých časů
Centrum sociálních služeb Tišnov a deTOX pokračují další sezónou
cyklu poslechových pořadů Písničky ze starých časů, které připravuje
a komentuje pan Ing. Václav Seyfert. Začneme ve středu
10. října pořadem s názvem „Vládne nám tu most“, další se koná
14. listopadu a bude nazván „I muži mají své písně“ a v adventním
čase se sejdeme 12. prosince – „Krásné Vánoce“. Všechny pořady
začínají v 15 hodin v knihovně CSS Tišnov.
Výlet do Pavilonu Anthropos v Brně
Centrum sociálních služeb Tišnov pořádá výlet do Pavilonu
Anthropos Moravského zemského muzea ve čtvrtek 18. října.
Odjezd autobusu ve 12.00 hodin od Podhorácké restaurace (další
zastávky jsou u pošty a Penny). Cena 220 Kč zahrnuje jízdné
autobusem a vstupné. Pavilon Anthropos je svým obsahem
a rozsahem naprosto unikátním výstavním prostorem ve střední
Evropě. Seznámíme se s nejstarší historií lidstva, vznikem a vývojem
člověka i s počátky umění a kultury. Dále si prohlédneme
svět bizarních pravěkých živočichů a rostlin, jak jej vyobrazil
světoznámý ilustrátor Zdeněk Burian. Součástí výstavy jsou
ukázky originálů zkamenělin a oživené ilustrace prostřednictvím
působivé animace. Příjemné odpoledne zakončíme občerstvením
v restauraci Formanka v Lipůvce.
Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 20 lidí. Hlaste se
u Dagmar Šmídkové (730 193 325). Osobně se můžete přihlásit
také v knihovně Domu s pečovatelskou službou Králova 1742.

 

Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: