Radioklub Tišnov, máme se čím pochlubit

Radioklub Tišnov, máme se čím pochlubit

Tišnovský radioklub s volací značkou OK2KEA se v letošním roce, stejně jako v minulých letech, začátkem července zúčastnil mezinárodní soutěže na velmi krátkých vlnách známé pod názvem Polní den. Evropské kolektivní i individuální radiostanice se po dobu konání soutěže v délce 24 hodin snaží navázat co možná největšího počtu vzájemných oboustranných spojení, a tak dosáhnout maximálního bodového zisku hodnocení: co jeden kilometr překlenuté vzdálenosti, to jeden bod do soutěže.

V tomto roce se našemu radioklubu podařilo docílit ještě lepších výsledků než v minulosti. Soutěžní tým ve složení Ing. Aleš Raus, Ing. Vítězslav Vala a paní Lidmila Mašková dosáhl za celou dobu trvání radioklubu mimořádný výsledek. Posuďte sami dosažená rozhodující kritéria posledních dvou let:

 

Kritéria hodnocení                        rok 2017                                 rok 2018

celkové pořadí v kategorii                  16. místo                                 14. místo

počet hodnocených stanic v kategorii     72 stanic                          74 stanic

bodová hodnota za dosažená

spojení celkem                                      112 469                                   114 243

celkový počet navázaných spojení           372                                         410

nejvzdálenější radiostanice                   LZ3A                                     LZ9W

maximální překlenutá

vzdálenost jednoho spojení                 927 km                                   997 km

výkon koncového stupně vysílače      1 000 W                                     800 W

použitá anténa YAGI                            2 x 12 prvků                           2 x 12 prvků

 

Nejvzdálenějšími stanicemi byly v obou sledovaných letech bulharští amatéři. I se sníženým výkonem koncového stupně o celých 20 % se podařilo navýšit všechna hodnocená kritéria soutěže.

Tímto způsobem náš radioklub přispívá k dobré propagaci našeho města na mezinárodní úrovni.

Děkujeme městu za dlouhodobou podporu.

 

Josef Stryk, předseda radioklubu

Popiska k fotce:

Lícová strana staničního lístku je malou ukázkou pětice členů
chorvatské kolektivní radiostanice s fotografiemi jejich soutěžního
týmu a jejich zařízení. Staniční lístek je vždy písemným dokladem
o skutečně navázaném spojení. Foto: archiv Radioklubu Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: