Pravidelná setkání pro rodiče s dětmi

Pravidelná setkání pro rodiče s dětmi

V novém školním roce je kapacita v Lesním rodinném klubu
na Tišnovsku naplněna. Nabízíme ovšem volná místa ve skupině rodičů
s dětmi. Vhodné pro děti a rodiče, kteří rádi tráví den v přírodě, rádi
tvoří sami i s dětmi, chtějí se seznámit a sdílet čas s dalšími rodinami,
přemýšlí o zapojování svého dítěte do kolektivu lesního klubu.
Pobytem venku se děti otužují, fyzicky, psychomotoricky i esteticky
rozvíjejí. Přírodní prostředí nabízí dostatečné množství přímých plnohodnotných
zážitků spojených s děním v přírodě a je dost pestré
a prostorné pro rozličné aktivity dětí i jejich rodičů, pro rozvíjení
fantazie, tvořivosti i spolupráce s ostatními, pro posilování důvěry
ve vlastní síly a vnímání vlastních hranic. Zažijeme prožitkové učení
v souladu s přírodou po celý rok, spontánní a přitom bezpečný pohyb
v přírodě, výpravy do přírody, společné vaření na ohni. Děti si mohou
hrát společně i každý po svém, s hračkami a přírodninami. Nabízíme
možnost společného oběda.
Skupina se schází 1× týdně od 8.30 do 13.30 (den bude upřesněn)
na výpravách po Tišnovsku, v zázemí v Jamném, příp. v zázemí
LRKT v Lomničce. Začínáme v týdnu od 1. 10. (den bude upřesněn).
Cena za rodinu: 1 500 korun/ pololetí, 200 korun/ jednorázový vstup.
Individuální dohoda možná. Kapacita je omezená, tak neváhejte!
Bližší informace a přihlašování u organizátorky skupiny rodičů
s dětmi Viktorie Šťastné na e-mailu viktorie.stastna2@gmail.com
nebo na tel. 731 617 168.

Viktorie Šťastná

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: