Novinky v pečovatelské službě

Novinky v pečovatelské službě

Centrum sociálních služeb Tišnov pravděpodobně
spojuje pouze budovu „penzionu“.
Přestože jistě není zanedbatelná
skutečnost, že ubytováváme zhruba dvě
stovky seniorů, stěžejní je poskytování
pečovatelské služby nejen v domě s pečovatelskou
službou, ale v celém Tišnově
a případně i okolních obcích.
Pečovatelská služba má mnohaletou
tradici. Ať již fungovala pod hlavičkou
města Tišnova, ve starém domě s pečovatelskou
službou (v dnešním dětském
domově) nebo v rámci Centra sociálních
služeb. Kvalita služby je prověřena léty
zkušeností a potvrzena velmi dobrým
výsledkem hloubkové inspekce Ministerstva
práce a sociálních věcí, která proběhla
v březnu 2018.
Pečovatelská služba se řídí zákonem
108/2006 Sb. Jedná se o sociální službu
fungující na základě smlouvy, v níž si
klient sjedná podle svých individuálních
potřeb konkrétní úkony, jejich četnost
a čas, kdy se mu budou poskytovat. Pečovatelka
potom navštěvuje seniora přímo
v jeho bytě a může například zajistit nákupy,
pochůzky (pro léky, na úřad), úklid
anebo praní prádla. Pomůžeme při podání
stravy nebo při osobní hygieně. Sociálně
potřebným rozvážíme také obědy. Každý
den je na výběr ze tří jídel, přičemž jedno
je vhodné pro diabetiky, jedno odpovídá
žlučníkové dietě a jedno je běžné.
Od 1. ledna 2019 rozšíří pečovatelská
služba Centra sociálních služeb Tišnov
svoje služby. Stejně jako v současné
době pro obyvatele Domu s pečovatelskou
službou Králova bude i pro všechny
ostatní klienty k dispozici v nepřetržitém
provozu. Současně otevřeme službu pro
širší spektrum osob, přičemž podmínkou
poskytování nebude věk nebo požadavek
pobírání důchodu, ale sociální potřebnost.
Klientem naší pečovatelské služby
se tedy od nového roku může stát člověk
postižený tělesně, mentálně, s poruchou
zraku, sluchu nebo jinak potřebný, a to
bez ohledu na věk.
A co dělat, pokud Vy sami nebo Váš
blízký potřebujete využít pečovatelskou
službu? Ozvěte se nám na některé z níže
uvedených telefonních čísel nebo se přijďte
osobně domluvit v pracovní den mezi
7.00 a 15.30 hod. Zde probereme Vaše
konkrétní potřeby a na jejich základě dohodneme,
jak bude služba probíhat.
Všechny úkony včetně sazeb za ně najdete
na našich stránkách www.css-tisnov.
cz nebo se zeptáte osobně v budově
Centra sociálních služeb v Králově ulici.
Telefonicky si můžete pečovatelskou
službu domluvit na číslech 549 410 312,
549 410 310 nebo 549 410 301.

 

Jana Wildová, ředitelka CSS Tišnov

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: