Dětská skupina Potůček zahájila provoz

Dětská skupina Potůček zahájila provoz

V pondělí 3. září skončilo období příprav a do dětské skupiny Potůček
zavítaly první děti. Dosud prázdný prostor se konečně naplnil
dětskou energií a smíchem. Ráda bych zavzpomínala na roční cestu
příprav a poděkovala všem, kteří po ní kráčeli spolu s námi.
Na počátku byla společná vize a dohoda města Tišnova a Rodinného
centra Studánka. Byli jsme poctěni, že pan místostarosta
Martin Sebera ocenil naši zkušenost s péčí o děti od dvou
let, a rozhodli jsme se nabídku na spolupráci na vybudování
dětské skupiny přijmout. Tišnov se zavázal poskytnout prostory
a podílet se na provozních nákladech a Studánka na svá bedra
vzala zřízení a provozování dětské skupiny včetně získání dotace
z MAS Brána Vysočiny. Vznikl tak pracovní tým tvořený
zástupci města, MASky a Studánky. Při psaní projektu nám byla
velmi nápomocna Daria Švecová díky své orientaci v systému
školských zařízení. Také pomoc Libuše Beranové a Sylvy Veselé
z MAS Brána Vysočiny při přípravě a rozjezdu projektu byla zásadní.
Jsem velice ráda, že hned od začátku přijala nabídku stát
se hlavní pečovatelkou Šárka Ondráčková, jejíž pedagogické
zkušenosti s předškolními dětmi byly nenahraditelné. I když rekonstrukce
prostor začala později a vyskytla se v jejím průběhu
nejedna překážka, nakonec se vše zvládlo především díky panu
Radimu Královi. Zuzana Brzobohatá nám pomohla při registraci
dětské skupiny. Kvůli zdržení stavebních úprav jsme měli velmi
krátkou dobu na zařízení prostor a bez pomoci budoucích pečovatelek
a školnice bychom to nezvládli. Ukázalo se tak, jak
skvělý je náš potůčkový tým.
Věřím, že Potůček si najde své místo mezi poskytovateli péče
o předškolní děti v Tišnově. My jej nevnímáme jako konkurenci
či hrozbu, ale chápeme jej jako alternativu a příležitost ulevit
přetíženým školkám. Pojďme zkusit v Tišnově péči o nejmenší
děti uchopit společně a ku prospěchu dětí i rodičů a buďme inspirací
pro jiná města!

Text i foto Kateřina Hromčíková, manažerka RC Studánka

Další článek:
Předchozí článek: