VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru stavebního řádu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pozice Referent/ka Odboru stavebního řádu

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice  Referent/ka Odboru stavebního řádu

Popis pracovní pozice:

 • Výkon agendy přenesené působnosti na úseku obecného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví dle § 13a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu,
 • znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu),
 • zkouška k ověření zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu výhodou, jinak nutná do 18 měsíců od nástupu,
 • dobrá znalost práce s PC,
 • morální bezúhonnost,
 • řidičský průkaz sk. „B“ – aktivní řidič,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost, chuť dále se vzdělávat a časová flexibilita.

Nástup dle dohody. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  10.10.2018

 • písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,
 • písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 10.10.2018 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka OSŘ – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: