Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, stále rozvíjí spolupráci se slovenskými školami

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace, stále rozvíjí spolupráci se slovenskými školami

V letošním školním roce proběhla již několikátá studentská výměna mezi žáky Gymnázia Tišnov a žáky partnerského Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi. První část výměnného pobytu, do kterého jsou kromě partnerských škol zapojeny hostitelské rodiny účastníků, se uskutečnila na podzim. Tehdy měly tišnovské děti příležitost navštívit Sereď. Na jaře 2018 následoval pobyt slovenských žáků v českých rodinách.

Takto vzpomíná na návštěvu ČR jedna ze slovenských žákyň:

Navštívenie Tišnova

 Na májové dni nečakal každý žiak zo sekundy, tercie, či kvarty s predstavami školskej lavice. Trinásť detí zamieňalo eurá za koruny a opäť, po jednom ročnom období, kontaktovalo svojich českých výmenných partnerov.

 V pätnásty deň piateho mesiaca tak bola zastávka autobusu smerujúceho do Bratislavy preplnenejšia. Dlhou cestou sme dorazili v obedňajších hodinách na hlavnú stanicu Brna, kde sme z okna spozorovali priateľské tváre. Krokmi do historickej časti jedného z najvýznamnejších miest našich susedov padlo medzi nami zopár viet, ktoré obnovili známosti. Dievčatá ihneď navštívili obchody, zatiaľ čo turistické typy radšej položili oči na stavby minulých storočí. Občerstvili nás nasledujúcim pohostením v reštaurácií, po ktorom aj napriek daždivému útoku smerovalo pokračovanie dňa na hrad Veveří. Vypočutím prednášky, putovaním chodbami i vychutnávania si výhľadu na zelené oblasti kraja sa spoločné zážitky pretáčali na poslednú stranu. Večer s nocou vstúpili do rodín, u ktorých privítali každého. Zaspávanie v posteliach súrodencov, alebo spoločné raňajky priniesli rozličné príhody.

 Po rannej rozlúčke viedla sereďských študentov p.p. Holubová mestom Tišnov. Predpoludnie znamenalo odchod pre gymnazistov a p.p. Macháčovú, ktorá s nami výletom prechádzala a mala nad nami zodpovědnost. Ďakujeme jej najmä za cestovateľskú možnosť spoznávať túto krajinu a medziľudské vzťahy. Dvojdňovým výletom sme tak nezistili iba, ako to v Čechách chodí, ale upevnili školské putá, predstavili tradície a naučili sa samostatnosti.

Terézia, sekunda

Na jaře letošního školního roku navštívila Gymnázium Tišnov ještě další skupina slovenských přátel, tentokrát ze slovenského gymnázia v Moldavě.  Jednalo se o partnerskou návštěvu školy spojenou s kulturním programem. Tato přátelská návštěva navázala na projektovou spolupráci s výtvarným zaměřením, která se několikrát v minulých letech realizovala na Slovensku.

Žákovský výměnný pobyt 2017-18 s Gymnáziem Vojtecha Mihálika v Seredi se mohl uskutečnit díky finanční podpoře SRP Gymnázia Tišnov a dotační podpoře MěÚ Tišnov. Spolupráce s gymnáziem v Moldavě byla finančně zajištěna z prostředků SRP GT. Děkujeme.

Barbora Holubová, zástupkyně ředitele pro výchovu a vzdělávání

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: