Přehled probíhajících investičních akcí města

Přehled probíhajících investičních akcí města

Sanace skalního masívu Květnice

Kompletní sanace erozí narušené části skály nad cyklostezkou za Trmačovem podél železnice směrem na Štěpánovice. Akce probíhá v termínu duben 2018 – červen 2018. Celkové náklady akce činí 4,3 milionu korun, z toho dotace 2,3 milionu korun. Akce zahrnuje kompletní sanaci erozí narušené části skály nad cyklostezkou za Trmačovem podél železnice. Stav skalního masivu byl vyhodnocen jako nebezpečný. Probíhá vyčištění svahu od náletů, odstranění narušených a uvolněných kamenů, jsou instalovány zpevňující sítě a záchytné palisády.

Oprava fasády Hotelu Květnice

Kompletní oprava uliční fasády Hotelu Květnice, kulturní památky. Koncem dubna 2018 byla na náměstí Míru zahájena další investiční akce města Tišnova „Hotel Květnice, Tišnov – oprava uliční fasády“. Celková cena za realizaci dle smlouvy o dílo byla stanovena na 2.291.740,- korun vč. DPH. Na tuto akci je přislíbeno spolufinancování z dotace od Ministerstva kultury ČR. Práce by měly být dokončeny do 20. července 2018. Důvodem opravy je zejména skutečnost, že se jedná o kulturní památku města a zároveň dominantní budovu na náměstí, dále byl proveden stratigrafický průzkum omítkových vrstev a povrchových úprav uliční fasády, na jehož základě byl zjištěn nevyhovující stav – současná omítka je na řadě míst opadaná a popraskaná.

Rekonstrukce služebny Městské policie Tišnov

Tento projekt řeší nový vstup do budovy Radniční 14 přímo z ulice. Současně budou upraveny i vnitřní prostory pro potřebu fungování Městské policie. Termín realizace je duben 2018 – květen 2018. Celkové náklady činí cca 400 tisíc korun.

Revitalizace Parku pod kostelem

V roce 2017 byla započata dlouho očekávaná revitalizace parku pod kostelem. Akce probíhá v termínu březen 2017 – červen 2018. Celkové náklady projektu činí 16 milionů korun, z toho dotace ve výši 1,4 milionu korun. Akce je rozdělena do dvou let.  Projekt řeší celkovou úpravu parku, včetně chodníků, oplocení, veřejného osvětlení, přírodního amfiteátru a technického zázemí se sociálním zařízením a drobným občerstvením. V parku budou umístěna také dvě dětská hřiště a lavičky. Další informace k parku jsou uvedeny v dalších příspěvcích TN.

Rekonstrukce ulice Brněnská

Proběhla částečná rekonstrukce ulice Brněnská, během níž byly vyměněny rozvody kanalizace, vodovod, připravuje se nová vozovka a budou vybudovány chodníky a veřejné osvětlení. Akce byla zahájena v září 2017. Předpokládané ukončení je na přelomu roku 2018/2019. Celkové náklady za Město Tišnov činí 21 milionů korun. Předmětem tohoto projektu je společná investice se SÚS JmK na úplné rekonstrukci komunikace. Město bude zajišťovat a hradit rekonstrukci chodníků, stavbu společné stezky pro chodce a cyklisty a nové veřejné osvětlení. V těchto dnech byla podepsána smlouva s dodavatelem závěrečné fáze prací, její zahájení se předpokládá v průběhu června 2018. O akci a souvisejících dopravních omezeních budeme podrobně informovat i nadále.

text i foto: Roman Skřepek, vedoucí odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: