O aktuálních investičních akcích s Karlem Součkem

O aktuálních investičních akcích s Karlem Součkem

Jaké investiční akce nyní ve městě probíhají a v jaké jsou fázi?

Nejdražším, právě dokončovaným projektem je Park pod kostelem, tedy jeho první a druhá etapa. První, větší část, resp. první etapu, bychom rádi slavnostně otevřeli návštěvníkům 1. června 2018. Rozbíhá se také akce Cyklostezka Subterra – koupaliště s lávkou přes potok Závistku. Tato od příštího roku umožní společně s podchodem pod hlavní silnící bezpečný příchod a příjezd ke koupališti a dále směrem na Březinu. Jak jste si nyní vážení spoluobčané všimli, začala šest let odkládaná rekonstrukce fasády hotelu Květnice. Po jejím dokončení již nebude stát na náměstí Míru žádný dům se zanedbaným zevnějškem. Dále do konce tohoto měsíce skončí sanace skály pod Květnicí nad stávající cyklostezkou do Štěpánovic. V průběhu prací se zjistilo, že množství kamenů a sutě, které bylo odstraněno, bylo asi dvojnásobné oproti prvotním projektovým předpokladům.

Které investiční akce budou ještě letos zahájeny, a které naopak ne?

Některé investiční akce jsme museli zařadit do rozpočtu neplánovaně, jiné zase z plánu investic vypadly. Dvě akce v hodnotě asi 5 milionů korun bylo možné připravit díky tomu, že jsme jiné akce vysoutěžili podstatně levněji, než stanovil původní rozpočet. Navíc městu se daří také dobře hospodařit. Rozpočtovým opatřením jsme proto zařadili rekonstrukci autobusové zastávky na Trnci, aby po skončení uzavírky mezi Tišnovem a Drásovem byla tato dána cestujícím do užívání. Také se podařilo připravit a realizovat instalaci klimatizace v kině Svratka. Posezení v letních měsících by zde mělo být pro diváky mnohem příjemnější, než tomu bylo v minulosti. Co se asi nepodaří letos dokončit je realizace cesty podél fotbalového hřiště k řece podchodem od sídla firmy pana Mouky.

Jak to vypadá s rekonstrukcí ulice Brněnské, můžeme se již brzo těšit na novou komunikaci?

Tato akce je jednou nejnáročnějších, což je spojené i s omezením provozu vozidel i omezením příjezdu k řadě živnostenských provozoven. Nyní budeme řešit, aby v průběhu stavby zhotovitel umožnil příjezd a příchod k jednotlivým objektům, je proto třeba řešit etapizaci. Současně musíme zkoordinovat činnosti, které bude platit Město Tišnov a jiné, které zase bude hradit Správa a údržba silnic JmK. Městské objekty, které budou v rámci této investice realizovány, jsou chodníky, cyklostezka, veřejné osvětlení, ale třeba i parkovací místa. O všem budeme občany včas informovat na webu, mobilním rozhlasem nebo v Tišnovských novinách.

Jak se Vám osobně líbí web Proměny Tišnova a čím je pro Vás výjimečný?

Tyto internetové stránky mě, jak se někdy říká, mluví z duše. Dříve jsem byl při rozhovorech s občany na téma, že se ve městě nic 30 let neudělalo, jejich názorem zaskočen. Později jsem ve volném čase dospěl k názoru, že lidská paměť je zejména v oblasti investic, oprav, ale i chování lidí zejména ve vztahu k dobrým věcem velmi krátká. Pohrával jsem si s myšlenkou, že by bylo vhodné zdůraznit tyto skutečnost. Nový web skvěle a přehledně shrnuje všechny významné akce za poslední roky a zvláště pro mě je zajímavé, že na mapě zobrazuje i místa, kde se něco chystá.

Existuje projekt, který Vám dělá vrásky, nebo jsou s ním nečekané potíže?

Projekt zatím ne, jako spíš záměr na postavení mateřské školy v lokalitě Hony za Kukýrnou. Vzhledem k plánovanému růstu a rozvoji města a nesporně rostoucí populaci, jenom v loňském roce se v Tišnově narodilo o 25 % dětí více než v letech předešlých, chápu vybudování MŠ v Tišnově jako nezbytný krok. Tuto investici jednoznačně považuji za přínosnou pro občany celého Tišnova. Jelikož školka by sloužila především místním obyvatelům, bylo by dalším pozitivním prvkem také odlehčení dopravní situace v okolí stávajících školek. Samozřejmě se jedná o finančně náročnou stavbu, a proto bychom neměli se záměrem otálet, možnost získat případnou dotaci na výstavbu je omezená dotačním obdobím.

Pokud byste si mohl vybrat jeden projekt, který by měl být v nejbližší době uskutečněn, jaký by to byl?

Vybral bych si nejspíš projekty dva a to je realizace výstavby smuteční síně na novém hřbitově a rekonstrukce náměstí Míru, ať již opravu komplexní nebo jen opravu povrchů a zklidnění dopravy na náměstí samotném. Jsem přesvědčen, že oba jsou stejně potřebné a věřím, že v brzké době bude moci dojít k jejich realizaci.

text i foto Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: