Den jazyků

Den jazyků

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v prostorách tišnovského kina Svratka konal Den jazyků pořádaný Základní školou Tišnov, nám. 28. října. Pro návštěvníky byl přichystán bohatý, téměř dvouhodinový program, kde naši šikovní žáci předvedli své dovednosti ve třech významných světových jazycích: anglickém, německém a ruském. Cílem tohoto dne bylo nejen upozornit veřejnost na význam učení se cizím jazykům, propagovat bohaté jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy, ale především podporovat celoživotní učení jazyků našich žáků ve škole i mimo ni, ať již pro studijní účely, zaměstnání, mobilitu či jen pro radost.

Den jazyků naši skvělí moderátoři, žáci 9. ročníku Denisa Kuřilová a Marek Paralič, zahájili vysvětlením, jaké jazyky jsou ve světě používány jako úřední a které se v různých zemích učí jako další cizí jazyky. Poté následovalo dvacet různojazyčných scének žáků druhého až devátého ročníku. Naši nejmladší vystupující žáci navštěvující nepovinnou angličtinu doslova zazářili se scénkou o zvířátkách. Na ni navazovalo další pásmo písní, scének, pohádek, prezentací a rozhovorů. Mohli jsme si zanotovat například Jožina z Bažin v německém jazyce, Kaťušu v ruštině anebo zazpívat si různé písně v anglickém jazyce.

Pohádek není nikdy dost, a tak si jich naši žáci pečlivě nacvičili hned několik. No řekněte, kdo by si nechal ujít například pohádku o Červené Karkulce v podání našich třeťáčků či pohádku o kuřátku od páťáků? Naši staří žáci také vzorně prezentovali své nadání a píli, když nám připravili interaktivní prezentaci o Vídni a Los Angeles. Dále předvedli, nejen že jednoznačně zvládají počítat i v němčině ale dokáží přirozeně komunikovat s číšníkem a objednat si jídlo v ruštině. Celý program byl také protkán několika skvělými a vtipnými scénkami na různá témata jako vykradení banky nebo rozhovor loutek. Nechybělo ani animované video na téma možných budoucích změn v Evropě.

Díky rozmanitosti programu si každý návštěvník přišel na své a svou spokojenost dávali našim malým účinkujícím na obdiv pouřlivými potlesky po každém vystoupení. Všichni naši žáci domů odcházeli odměněni skvělými pocity, pyšní a motivovaní pro další vzdělávání se cizím jazykům.

Děkujeme všem návštěvníkům programu Dne jazyků za jejich návštěvu a skvělou atmosféru. Dále děkujeme všem vyučujícím cizích jazyků, kteří se do programu zapojili, za jejich čas a podporu a všem malým úžasným vystupujícím za jejich skvělá čísla. Těšíme se na viděnou na některém z dalších Dnů jazyků Základní školy Tišnov, nám.28. října.

Alena Krejčí, vyučující anglického a německého jazyka

Foto: Karel Procházka

Další článek:
Předchozí článek: