Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Městské kulturní středisko Tišnov, IČ: 49457543, sídlem: Tišnov, Mlýnská 152, 66601, tímto informuje své klienty a obyvatele Tišnova a přilehlého okolí, že se nyní aktivně připravuje na účinnost Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“).

V této souvislosti budeme na základě nyní probíhajícího auditu zpracování osobních údajů naší organizací v příštím čísle TN, na našich pobočkách a webových stránkách informovat subjekty údajů o nastavených pravidlech ochrany osobních údajů a právech subjektů údajů.

Dále si v této souvislosti dovolujeme upozornit, že veškeré služby budou zachovány a při nejbližším kontaktu se subjekty údajů budeme tyto písemně informovat o důvodu zpracování osobních údajů, jejich zpracování a právech subjektů údajů.

Další článek:
Předchozí článek: