Park pod kostelem – historie a současnost

Park pod kostelem – historie a současnost

Plochy parku s jižní a jihovýchodní expozicí v centru města dříve sloužily jako sady, zahrádky či samotná zahrada fary. Přibližně v 70. letech vznikl megalomanský projekt, kdy mělo být v plochých nynějšího parku vystavěno několik bytových domů s propojovací komunikací. Dobře to dopadlo a minulý územní plán rezervoval plochy pro parkovou úpravu.  V 90. letech schválili bohužel tehdejší zastupitelé změnu územního plánu, která umožnila uprostřed ploch výstavbu rodinného domu na soukromém pozemku, který nyní rozděluje park na 2 části. Bohužel ani po opakovaných jednáních nepřipustil majitel odprodání části pozemku k propojení obou částí parku.

Již v r. 2000 byla zhotovena studie využití lokality pod kostelem, kterou projektovala Ing. arch. Jana Janíková. Od té doby se čekalo na vhodný dotační titul a město neuspělo ani při opakované žádosti o nadační grant. V mezidobí byla dokonce studie i přepracována, ale finální variantu nakonec dopracovala společnost Zahradní a krajinářská tvorba Ing. arch. Jany Janíkové z Brna. Ještě dříve však začaly opravy zdí při obvodu parku. Byla tak opravena hřbitovní zeď a opěrné zdi pod kostelem. Zajímavostí bylo, že na stavbu 2 schodů původního schodiště byly použity znehodnocené části náhrobních kamenů. Po konzultaci s odborníky však již neměly žádnou historickou hodnotu.

Dle výsledků ankety z roku 2006 si občané nejčastěji přáli dostatek laviček a odpadkových košů, bohatou zeleň s možností zachování nynějších ovocných stromů. Velký důraz kladli občané na klidovou a odpočinkovou funkci parku a z prvků uvítali nejvíce herní prvek pro malé děti a pítko. Tyto požadavky a mnohé další byly naplněny. V parku poroste 79 nově vysazených stromů a několik stovek keřů. Pěkné posezení s výhledem bude také u občerstvení v horní části parku Na Hrádku. Děti si najdou zábavu na novém dětském hřišti.

Menší část parku blíže k centru bude během noci uzavírána a bude zde omezen vstup se psy. Naleznete zde posezení u trvalkových záhonů, pod pergolou či u malého hřiště pro nejmenší. Tato část parku bude zpřístupněna až během letních měsíců.

 

Projekt byl zahájen v roce 2017 úpravou velké zahrady a vybudováním objektu technického zázemí parku. II. etapa se odehrává ve farské zahradě. Projekt bude dokončen k 30.6.2018. Akce je spolufinancována Evropskou unií. Celkové náklady činí 16 milionů korun.

Václav Drhlík, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb

foto: archiv MěÚ Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: