Galerie Josefa Jambora – Informace o výstavách a programech

Galerie Josefa Jambora – Informace o výstavách a programech

Výstavy

Srdečně Vás naposledy zveme k návštěvě výstavy Ireny Armutidisové, která prezentuje v GJJ své fotografické obrazy zamlžených krajin z oblasti Boskovické brázdy. Její výstava skončí v neděli 27. května. V sobotu 9. června od 16.00 do 22.00 hodin otevřeme v galerii vernisáží druhou letošní výstavu nazvanou Ornament krajiny, na níž představíme malířskou tvorbu a kresby Petra Kvíčaly. Program vernisáže je obohacen o Zahradní slavnost, která bude probíhat v otevřeném venkovním prostoru galerijní zahrady. V průběhu odpoledne a večera zde vystoupí Kvíčalova dnes již legendární alternativní hudební formace Květen.

 

Doprovodné programy

Na prvního května jsme připravili BÁSNĚNÍ V TIŠNOVĚ, jež zahájíme výtvarně kaligrafickým zpracováním básní, úryvků a útržků veršů přímo v galerii, kde bude společné básnění od 16.00 hodin zahájeno. V 17.30 pak poetická guerilla vyrazí přímo do ulic Tišnova. Naše akce, na niž Vás srdečně zveme, je součástí celorepublikové výtvarně-poetické dílny GUERILLA POETRING, pořádané výtvarnicí Blankou Fišerovou, viz https://www.facebook.com/guerillapoetring/. V květnu jsme pro vás dále připravili galerijní výtvarné dílny, rozšířené o další rozměr. Jak již napovídá název, Anglické horizonty mlh se uskuteční ve středu 10. května a v pátek 18. května od 17.00 do 19.00 hodin. Galerie Josefa Jambora v Tišnově vám nově nabízí jedinečnou příležitost oprášit vlastní anglickou slovní zásobu, popovídat si anglicky a prohlédnout si přitom probíhající výstavu. Během setkání s lektorkou anglického jazyka se zamyslíte nad tím, jaké pocity v nás zamlžená krajina či příznačná londýnská mlha vyvolávají, vytvoříte báseň nebo příběh odehrávající se za mlhou a výtvarně je ztvárníte buď kaligraficky, nebo pomocí techniky akvarelu a sprejů. To vše v čase, kdy je vám povoleno hovořit pouze anglicky v inspirativním prostředí galerie propojené se zahradou, jejíž využití je součástí našich programů. Pořady vás provede anglická lektorka galerie Radka Kaclerová. Připravili jsme pro vás také příměstské tábory. ARTCAMP Ornament v krajině v GJJ, pořádaný 27. až 31. srpna s výletem na Zelenou Horu ve Žďáru nad Sázavou, nabízí poslední čtyři volná místa. O výtvarný tábor Krajinou! s Mgr. Tomášem Rybníčkem, pořádaný v týdnu 6. až 10. srpna, je také velký zájem. Proto galerie nabízí rodičům, kteří chtějí v létě zajistit pro své děti ve věku od 5 do 12 let výtvarně zaměřenou činnost a zábavu v dětském kolektivu, ještě i třetí možnost, a to v termínu 20. až 24. srpna výtvarný tábor nazvaný S hlavou v oblacích s lektorkou Markétou Skotákovou. Zahrnuje tvůrčí náplň, taktéž inspirovanou tvorbou a výstavou Petra Kvíčaly. Zde přinášíme stručný obsah její nabídky: „Ornament jako výtvarný ozdobný prvek je k vidění takřka na každém kroku. Půjdeme po jeho stopách a pokusíme se jej nejen vypátrat, ale také namalovat. Inspiraci budeme hledat na výstavě a také v okolní přírodě. Umí vykouzlit ornament i mraky na obloze? A můžeme vidět rytmus v růstu rostlin? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi na našem kurzu a zažijeme u toho spoustu dobrodružství. Dozvíme se, jak se pracuje s ornamentem ve výtvarném umění. Program je doplněn celodenním výletem do Předklášteří u Tišnova s návštěvou kláštera Porta coeli.“ Podrobnosti a přihlášky Vám zašleme na vyžádání na adrese: galerie@kulturatisnov.cz, dotazy zodpovíme na tel. 778 498 589.

Rodiče s dětmi mohou v Galerii Josefa Jambora také navštěvovat pravidelně jednou za měsíc sobotní výtvarné ateliéry s Mgr. Magdou Strouhalovou. Srdečně vás zveme na netradiční zábavné tvoření v dílnách, kde využijeme mimo jiné i přírodní materiály. Od dubna do června se konají tyto výtvarné akce: KRAJ i NA v sobotu 28. dubna, Krájíme krajinu v sobotu 26. května a Magická moc ornamentu v sobotu 16. června, vždy od 10.00 do 12.00 v prostoru galerie a podle počasí i v zahradě. Zprostředkování umění různým věkovým skupinám se Magda Strouhalová začala věnovat již při studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako lektorka výtvarných dílen a akcí působila v Moravské galerii v Brně a ve Wannieck Gallery v Brně. K práci s dětmi přistupuje s velkou zodpovědností a snaží se, aby společně strávený čas byl zábavný a měl smysl. Věříme, že naší nabídky rádi využijete, a těšíme se na setkání s vámi v galerii, artcampu anebo při sobotním zábavném tvoření!

Marta Sylvestrová

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: