JAK SE PŘIHLÁSIT DO DĚTSKÉ SKUPINY POTŮČEK

JAK SE PŘIHLÁSIT DO DĚTSKÉ SKUPINY POTŮČEK

Jak jsme již informovali, od září 2018 začne v Tišnově fungovat nová dětská skupina „Potůček“ na adrese Květnická 821 (v prostorách bývalé Studánky). RC Studánka ji bude provozovat za podpory města Tišnova a MAS Brána Vysočiny. Je určena pro dvacet tři tišnovských dětí, které se z kapacitních důvodů nedostanou do MŠ. Otevřeno bude ve všední dny od 6.30 do 16.30, strava bude zajištěna dovozem z MŠ Humpolka. Děti budou mít k dispozici dvě zčásti propojené místnosti, oplocené venkovní hřiště a budou o ně pečovat tři kvalifikované pečovatelky. Celková cena za službu včetně stravy bude 1 500 Kč/měsíc.

Z důvodu čerpání dotace přes MAS Brána Vysočiny a z OPZ (operačního programu Zaměstnanost) budou muset rodiče přijatých dětí splňovat následující požadavky:

  • oba rodiče přijatých dětí doloží potvrzení o zaměstnání, o pobytu na MD či RD, podnikání, studiu či registraci na ÚP (u rodičů samoživitelů pouze jeden rodič). Bez tohoto potvrzení nebude moci být dítě přijato.
  • Alespoň jeden z rodičů musí mít trvalé bydliště nebo být zaměstnán na území MAS Brána Vysočiny (jedná se o tyto obce: Tišnov, Braníškov, Březina, Deblín, Heroltice, Katov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lubné, Maršov, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Svatoslav, Úsuší, Jamné, Pejškov).

Dále upozorňujeme, že dle nařízení zákona o dětských skupinách mohou být v dětské skupině umístěny pouze děti, které jsou řádně očkovány.

Přijímací řízení do Potůčku bude probíhat po ukončení přijímacího řízení do tišnovských MŠ, tedy v průběhu měsíce června 2018. Podrobnosti a všechny potřebné dokumenty včas zveřejníme v Tišnovských novinách a na webu RC Studánka. Řídit se budeme pěti základními kritérii:

  1. Trvalý pobyt dítěte v Tišnově (+ Pejškov, Jamné, Hájek a Hajánky) – nutné
  2. Trvalý pobyt nebo zaměstnání jednoho z rodičů na území MAS Brána Vysočiny – nutné
  3. Doložení potvrzení o zaměstnání rodičů – nutné
  4. Rodič doloží rozhodnutí o nepřijetí dítěte do tišnovské MŠ – nutné
  5. Věk dítěte (starší děti mají přednost)

Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.studanka-tisnov.cz v Aktualitách, případně se můžete obrátit na Kateřinu Hromčíkovou, tel. 777 706 723, mail studanka.potucek@gmail.com.

Kateřina Hromčíková, manažerka centra

Další článek:
Předchozí článek: