Znám křišťálovou Studánku aneb Příroda nás inspiruje

Znám křišťálovou Studánku aneb Příroda nás inspiruje

Jak už napovídá název našeho rodinného centra, ve Studánce máme blízko k přírodě. Samotné centrum je umístěno v příjemné zahradě. Před Studánkou máme krmítko, které v zimě pravidelně doplňují děti z naší předškolky Jezírko. Na svých procházkách poznávají okolní přírodu, pečovatelky je učí názvy květin a stromů. V minulosti se děti velmi svědomitě staraly o afrického šneka – každý den mu trhaly listy pampelišek a jiných bylin, rosily mu terárium a rády se s ním mazlily. Děti z Jezírka občas za zvířátky zajedou a přivezou jim nasušené pečivo, které samy nesnědly.

Na čtvrtečním kroužku Zpívánky často saháme k přírodním tématům. Nejenže o nich zpíváme, ale povídáme si i o různých zvířatech a rostlinách, o koloběhu vody v přírodě, o střídání ročních období… Starší děti mohou navštěvovat odpolední kroužek Mravenečci, který je zaměřen na ekologickou výchovu. Momentálně děti pečují o zasazená semínka a každý týden pozorují, jak povyrostla. Velké sepětí s přírodou prožily i děti na loňském farmářském příměstském táboře. A moc se jim to líbilo.

A jak je to ve Studánce s odpady? Samozřejmostí jsou koše na tříděný odpad, které jsou umístěny tak, aby i nejmenší děti zvládly odnést odpadek do správné „barvičky“. Jsme velmi rádi za svoz bioodpadu, protože nemusíme řešit problém s posekanou trávou. A těch vykrájených jablek, slupek od banánu apod., to si asi umíte představit. Rovněž využíváme služeb sběrného dvora, kam směřují vysloužilé hračky, elektrospotřebiče či nábytek. K úklidu používáme pouze ekologické čisticí prostředky. Dvakrát ročně pořádáme burzu dětského oblečení, díky které dostává další příležitost být nošeno. V rámci Týdne opravdových plen propagujeme moderní látkové pleny, které kromě odpadní vody neprodukují prakticky žádný odpad.

K naší Studánce nechodí pít ptáci a laně, ale rodiny z Tišnovska. Věříme, že nasávají i něco o udržitelném způsobu života.

 

Zuzana Kurdiovská, RC Studánka

Foto: Markéta Bulvová

Další článek:
Předchozí článek: