Květnové aktivy v RC Studánka

Květnové aktivy v RC Studánka

V květnu jsme pro vás připravili řadu zajímavých aktivit. Podrobné informace naleznete na www.studanka-tisnov.cz nebo na FB. Na aktivity je třeba nahlásit se předem!  K přihlášení využijte email studanka.tisnov@gmail.com. V případě zájmu zajistíme hlídání dětí.

 

 1. Předporodní příprava

Ve čtvrtek 3. 5. v 18:30 – 20:00 začíná kurz předporodní přípravy. Základ tvoří 4 setkání s certifikovanou dulou a laktační poradkyní Martinou Blahovou, v nichž se budeme věnovat těhotenství, přípravě na porod, výběru porodnice, porodnímu plánu, průběhu porodu, bondingu, šestinedělí, kojení a péči o novorozence. Páté setkání s fyzioterapeutkou Mgr. Martinou Šaclovou je zaměřeno na bezpečné polohování a manipulaci s novorozencem.  Na šestém setkání se s psycholožkou Mgr. Hanou Pelčákovou Kubecovou budeme věnovat přípravě na rodičovskou roli. Poslední setkání s Mgr. Janou Růžičkovou je zaměřeno na mateřskou a rodičovskou dovolenou z pohledu pracovního práva.

 

 1. Den matek ve Studánce

Zveme maminky s dětmi do Studánky na oslavu Dne matek, která se koná v pátek 11. 5. od 9:00 – 12:00. Svůj čas věnujeme povídání, hraní a také vyrábění. Budeme vyrábět jednoduché květinové brože z filcu jako povzbuzení pro maminky nedonošených dětí, které jim předáme prostřednictvím neziskové organizace Nedoklubko. Občerstvení pro malé i velké zajištěno. Pro děti bude připraven skákací hrad. Můžete přinést i nepotřebné oblečení pro miminka, velikost 62 a menší, pro novorozenecké oddělení porodnice na Obilním trhu v Brně.

 

 1. PRVNÍ POMOC U KOJENCŮ, BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ – ZÁKLADNÍ KURZ

Kurz poskytuje praktické rady a postupy první pomoci a je zaměřen především na řešení akutních stavů miminek a dětí v domácím i venkovním prostředí během běžného dne. Zaměříme se na přístup k bezvědomému dítěti, dušení cizím tělesem, resuscitaci, krvácení, úrazy hlavy, popáleniny, opařeniny, volání záchranné služby, prevenci a další. Kurz je veden zejména prakticky s možností si probírané věci vyzkoušet. Kurz vede zkušená lektorka Bc. Lucie Škodová a proběhne v sobotu 12. 5. od 9:00 – 13:00.

 

 1. Příprava rodičů na nástup dětí do školky

Seminář vedený zkušenou předškolní pedagožkou Bc. Šárkou Ondráčkovou si klade za cíl připravit rodiče na změny, které se v rodině odehrají po nástupu jejich dětí do MŠ. Účastníci se dozvědí, jak co nejlépe zvládnout adaptační období a jak mohou sami přispět k harmonizaci celé situace. Zároveň dostanou informace o tom, co vše by mělo dítě umět, aby pobyt ve školce zvládlo. Prostor bude i na dotazy rodičů. V úterý 22. 5. od 16:30 do 18:00.

 

 1. PRVNÍ POMOC U KOJENCŮ, BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ – ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ

Tento kurz navazuje na kurz základní, zopakujeme si poskytnutí první pomoci u akutních stavů. Dále se budeme věnovat tématům popáleniny, opařeniny, úrazy el. proudem, poranění páteře, tonutí, úrazy hlavy, otravy a další. Zmíníme se také o vybavení domácí lékárničky. Rozšiřující kurz bude praktický s možností si vše vyzkoušet a proběhne v sobotu 26. 5. 2018 od 9:00 – 13:00.

 

 1. Den dětí ve Studánce

Přijďte se svými dětmi v pondělí 28. 5. od 9:00 – 12:00 do RC Studánka oslavit Den dětí. Návštěvníky přijede rozveselit klaun Bublíno se svým bublinovým vystoupením. V balónkové dílničce si vyrobíte zvířátko nebo třeba meč. Pro velké i malé návštěvníky bude připraveno občerstvení a pro děti také skákací hrad. Na akci je nutné se nahlásit přes rezervační systém RC Studánka.

 

Psychologické poradenství v RC Studánka

Psycholožka Mgr. Hana Pelčáková Kubecová, lektorka Školy lásky v rodině a Gestalt terapeutka, nabízí poradenství a psychoterapeutickou pomoc při:

 • osobních potížích (nespokojenost sám se sebou, vyčerpanost, nespavost, nervozita, problémy v komunikaci)
 • partnerských problémech (komunikační bloky, nedůvěra, žárlivost)
 • rodinných problémech (výchova, péče o děti, problémové děti, předškolní příprava)
 • náročných životních situacích (rozvod, úmrtí blízké osoby)
 • úzkostných a depresivních stavech

Poradenství probíhá formou individuálního, párového, popř. rodinného poradenství, ve dnech pondělí a středa na objednání. Při konzultaci mohou klienti vystupovat anonymně. Příspěvek na jednu konzultaci od klienta činí 30 Kč. Kontakt: e-mail h.kubecova@seznam.cz, tel. 736 607 320. Bližší informace získáte také na tel. 777 706 721.

 

Poděkování

Ve dnech 12. – 14. 3. 2018 pořádalo RC Studánka tradiční jarní burzu dětského oblečení a dětských potřeb. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, a také těm, kteří věnovali věci potřebným v rámci charitního šatníku. Těšíme se na viděnou na podzimní burze, která proběhne 8. – 10. 10. 2018.

Radka Štěpanovská, koordinátorka RC a Zuzana Kurdiovská, statutární zástupkyně

Děti z Jezírka při RC Studánka vystoupily na setkání mateřských školek v Senticích. Foto: Kateřina Hromčíková

Další článek:
Předchozí článek: