Muzejní noc 2018

Muzejní noc 2018

Když návštěvník vejde do výstavních prostor Podhoráckého muzea na Muzejní noc, nebude vědět, kam se dříve obrátit. Ze všech stran bude obklopen lidovými uměleckými výrobky. Některé bude očekávat – třeba kraslice. Ale tady jich je čtvero křehkých druhů a každý jinak zdobený. Z vitrin zasvítí keramika – lidová nebo bělostná habánská fajáns, ale v kontrastu také temná zakuřovaná. Nad trojím způsobem vyšívání se host zamyslí nad vlastní šikovností, nad paterým příkladem tkaní a užití vlny bude obdivovat současné výrobky ze zpracování tohoto odvěkého materiálu. Zde najde výrobky a jméno paní Oharkové z Tišnova. Produkce každého z vystavujících NOSITELŮ TRADIC je jedinečná. Však to jsou držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“. Jejich práce vyvolává dobrou náladu a potěšení. Ať už jsou to líbezné figurky z kukuřičného šústí nebo dvojí perníky z forem nebo pletení z orobince, vizovické pečivo, popř. dva druhy modrotiskové krásy. Zcela mimořádně působí šperky z rohoviny a perleti. Muži mohou naopak posoudit řemeslnou dokonalost výrobků bednáře a zlatým hřebem bude zblízka se podívat na slaměné došky. Výstavu budou doprovázet řemeslníci z blízkého okolí, kteří nebyli ještě oficiálně oceněni. Výstava trvá až do října.

V přízemí muzea se návštěvníci mohou pokochat nevšední instalací výstavy ŠELMY ČESKÉ REPUBLIKY.  Ano, jsou tam, od medvěda po lasičky. V kójích jsou vystaveni všemožní zástupci tohoto zoologického řádu. Přečíst si o jejich způsobu života, výskytu a ochraně je možno na panelech, kde také najdeme fotografie.

Ale na Muzejní noci v roce 2018 čekají na návštěvníky ještě jiné atrakce v části areálu kláštera. Jejich výčet najdete na plakátku.

Těšíme se na vaši návštěvu v sobotu 19. května 2018 v čase 18.30 – 23.30.

muzejníci z Předklášteří

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: