Používání herbicidů na bázi glyfosátu není bezpečné

Používání herbicidů na bázi glyfosátu není bezpečné

V minulém roce se v médiích i na úrovni Evropské unie objevilo téma „glyfosát“, což je chemický název pro sloučeninu fosforu používanou pod obchodním označením Roundup, Totální herbicid, Kaput, Touchdown Quattro. Nejčastěji glyfosát znají zemědělci, zahradníci i zahrádkáři pod názvem Roundup. Jeho používání v minulosti i v současnosti není nijak státem omezeno, je dostupný v příslušných obchodech a jediné, co je třeba dodržovat při jeho aplikaci, je několik doporučení.

 

Tento přípravek je však velmi nadužíván, právě díky jeho snadné rozložitelnosti i prvním studiím o jeho nulovém účinku na zdraví lidí a zvířat. Zemědělci si s ním ulehčují práci. Předtím než zasejí, postříkají pole glyfosátem a zabijí tak všechno zelené na poli. Na něm pak roste jen to, co vyseli. Podobně postupují zahradníci při tvorbě a údržbě městské zeleně – parků a zelených ploch ve městech.

 

O škodlivosti glyfosátu jsou v současnosti vedeny spory, jelikož se jedná o plošně nejpoužívanější herbicid na světě a není snadné jej nahradit. Logicky za jeho další používání bojují zemědělci i výrobce Roundupu, společnost Monsanto; pro zákaz jsou především vědci a občané. Evropská komise se v červnu 2016 rozhodla odložit projednávaný plošný zákaz používání o rok a půl a během těchto měsíců chce vyčkat na nové zhodnocení dopadů glyfosátu na lidské zdraví. Díky výsledkům odborných studií, které probíhají v několika státech, se rozhodla Francie ve své zemi používání glyfosátu zcela zakázat a evokovala nové hlasování členských zemí Evropské unie letos v březnu, na kterém však zákaz používání herbicidu glyfosát schválen nebyl a došlo opět k jeho odložení. Některé orgány státní správy i obchodníci se však rozhodli situaci řešit sami, v ČR například Veřejná zeleň města Brna, která se v roce 2012 zavázala, že bude používání glyfosátu „značně omezovat“. Například na zpevněné plochy jej vůbec neaplikuje a hobbymarket Hornbach ho přestal úplně prodávat.

 

Co říkají či naznačují odborné studie? Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označila glyfosát za pravděpodobný karcinogen. Bylo prokázáno, že glyfosát, který se v přírodě rozkládá na mnohem nebezpečnější sloučeniny, než je původní látka, funguje jako hormonální disruptor. To znamená, že mění důležité vlastnosti hormonů u živočichů i člověka tak, že může změnit i pohlaví jedince, a je pravděpodobné, že se významně podílí na neplodnosti. „Glyfosát se svou strukturou podobá bojové chemické látce VX, která má vysokou toxicitu pro živé organismy,“ říká Pavel Drašar z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Za těchto okolností je nanejvýš rozumné používání glyfosátu v herbicidních přípravcích významně omezit a postupně zakázat. Pojďme následovat příklad Brna a dalších prozíravých měst. Městský úřad v Tišnově s Komisí životního prostředí se rozhodl v tomto roce herbicid Roundup významně omezit alespoň při odstraňování plevele na území města. Zástupci příslušného odboru města zvolili od letošního roku jiný způsob likvidace plevelů na pozemcích města. Jeho použití při parkových úpravách zůstává zatím nezměněno. Apelujeme na soukromníky, aby též zvolili jiný způsob odstraňování plevele na svých zahradách! Když se zamyslíme nad fenoménem plevele hlouběji, zjistíme, že jsme si tuto kategorii zvolili sami a že nejde v mnoha případech o žádné nebezpečné, obtěžující nebo nehezké rostliny a že naše zahrady mohou začít vypadat opět přirozeně a zdravě, ne jako sterilní krásky. Mnoho rostlin označovaných jako plevel se dá navíc využívat jako listová zelenina do salátů a jako zdroj důležitých minerálů a vitamínů. Mezi tyto chutné a zdravé plevelné rostliny patří pampeliška, bršlice kozí noha, ptačinec žabinec, popenec břečťanolistý i například pýr plazivý, který je významnou léčivkou. Nasušený oddenek pýru můžete využít samostatně jako odvar nebo do vhodné směsi bylin: snižuje cholesterol a hladinu cukru v krvi, preventivně působí na játra a zlepšuje látkovou výměnu. Ze zelených listů pýru zase připravíte osvěžující nápoj. Práce na zahradě a pobyt na čerstvém vzduchu jsou navíc činnosti obecně velmi prospěšné pro organismus, proto je užitečnější záhonky proplít ručně, vhodně na nich střídat plodiny i během sezóny a k omezení plevelných rostlin použít metodu kombinace užitečných rostlin tak, aby samy nežádoucí rostliny potlačily na únosnou nebo minimální mez.

Máme pět let do příštího projednávání otázky glyfosátu v Evropské unii, odborníci vyzývají, abychom se poté, co se seznámíme s jeho vážnými riziky, rozhodli jej výrazně omezit a připravili se na jeho úplný zákaz.

Jana Koudelová, Adéla Nešporová, Za sebevědomé Tišnovsko, z. s.

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: