Kulturní setkávání v Tišnově

Kulturní setkávání v Tišnově

Vážení přátelé, milí Tišnováci,

rok se s rokem sešel a já si dovoluji opět napsat pár řádků, jelikož je květnové číslo věnováno tématu životního prostředí, a jak jsem se zmiňovala v jednom z předchozích vydání, s kulturou se setkáváme nejen v životě společenském, ale v její jisté formě i v prostředí životním. Můžeme tedy říci, že pokud máme v sobě zakořeněn jistý žebříček mravních a morálních hodnot, je nám čisté a upravené prostředí samozřejmostí. Lidem, kterým hodnotový žebříček dán do vínku nebyl, je třeba ukázat, jakou cestou se ubírat, aby životní prostředí vzkvétalo a zůstalo zachováno i pro budoucí generace. Díky všem odborníkům a pracovníkům, kteří mají tuto oblast v našem malebném městečku na soutoku čtyř vod mezi kopci na starosti, ale i Vám všem, milí Tišnováci, za ochotu a pochopení při zvelebování Tišnova.

 

Jelikož vydání čísla, jež právě čtete, je obsáhlé, v odpovědích na otázky se vynasnažím býti stručná a podrobnější informace se dočtete v číslech následujících.

Jaro je již v plném proudu a s tím je spojena i příprava akcí, z nichž mnohé budou probíhat tzv. pod otevřeným nebem. Na co se můžeme od května těšit?

  1. května se uskuteční Turistický pochod župou Pernštejnskou. Dne 9. května uctíme památku obětí druhé světové války, kdy proběhne ve 14.00 za účasti pamětníků a žáků z tišnovských základních škol vzpomínkový akt spojený s položením věnců. Akce se uskuteční nejprve u pomníku na nám. 28. října, poté se přesune na ul. Riegrova k pomníku Boženky Škrabálkové. 20. května již tradiční Memoriál Ivo Medka. Dále 26. května Župní slet Sokolské župy Pernštejnské. 22. června v 19.30 v Ovčíně v areálu Porta coeli se můžeme těšit na koncert Concentus Moraviae tentokrát v trochu netradičním pojetí EN.DRUa a NASTYho. 24. června Den hudby u Palce pořádaný ZUŠ a „znovuobjevení tzv. srdíčka TGM“.

 

 

V červnu by mělo dojít ke slavnostnímu otevření Parku pod kostelem. Jedná se o poměrně velký prostor, který bude dán veřejnosti do užívání. Jeho součástí je i malé pódium nebo propojení s Galerií Josefa Jambora.

Ano, 1. června v odpoledních hodinách bude slavnostně otevřen veřejností dlouho očekávaný Park pod kostelem, který přinese spoustu možností k relaxaci dětí, studentů i dospělých. Již teď je možno na fotografiích kolujících po internetu vidět, co vše nás v parku čeká. Na malém pódiu se plánují menší hudební produkce i divadla. Propojení s Galerií Josefa Jambora je fantastické, neboť již o letních prázdninách zde budou probíhat výtvarné dílny a příměstské tábory. V den samotného otevření parku bude zároveň v jeho dolní části zpřístupněna tzv. Sousedská knihovna. Věřím, že se nový park stane srdeční záležitostí Tišnováků.

 

Rok 2018 je ve znamení oslav vzniku samostatné republiky. Bude se i Tišnov těchto oslav účastnit a popřípadě jak?

Prvorepublikové akce začaly na Tišnovsku letos již 25. února otevřením výstavy prvorepublikového sochaře Václava Hynka Macha v Podhoráckém muzeu. (V. H. Mach – pro město Tišnov vytvořil v roce 1938 pomník padlých v první světové válce s pískovcovou sochou legionáře v nadživotní velikosti, která je od roku 1946 na nám. 28. října (v době války byl pomník ukryt.) V muzeu města Tišnova probíhá do 10. června výstava Dámská móda za první republiky. Jak již bylo zmíněno, 24. června se koná Den hudby v prvorepublikovém stylu na zahrádce U Palce pořádaný ZUŠ a „znovuobjevení tzv. srdíčka TGM“ na úpatí naší přírodní památky „hory“ Květnice.

 

V létě se opět uskuteční slavnost s historickým podtextem. Jaká bude?

Připomínka roku 1918 v Tišnově, toť její název. V letošní historické slavnosti jde o připomenutí jedné z klíčových událostí pro náš stát a tím je sté výročí vzniku první republiky. Pod taktovkou mých skvělých kolegů z MěKS, dále PhDr. Ireny Ochrymčukové, PhDr. Liby Beranové, p. Miloše Sysla i nové koordinátorky Lenky Šebečkové, která po mně převzala koordinaci trhových slavností, opět vzniká program, který bude poučný i zábavný. Ale hlavně bude zasazen do prostředí našeho města. Návštěvníci se mohou těšit opět na celodenní program – jarmark, trhy, průvod městem se zastávkami u sokolovny a prvorepublikových vil na Riegrově třídě. Zakončený módní prvorepublikovou přehlídkou a koncertem v Kuthanově sanatoriu, na který přijede „sám prezident T. G. Masaryk“.

Sklonek léta a téměř celý podzim budou opravdu v celé naší republice ve znamení oslav. U nás budeme pokračovat, pokud se vše zdaří, v srpnu až říjnu promítáním filmu „Tišnov 1928“, který je ve sbírkách Podhoráckého muzea, na jehož digitalizaci spolupracuje p. Radim Tichý a spolek Continuum vitae. Elegance historických vozidel s prvorepublikovými krasavci projede Tišnovem 1. září. Dále nás čekají 28. až 30. září Václavské hody, které každoročně ctí tradice, a letos si připomeneme hody před osmdesáti lety.

Říjen bude vedle komunálních voleb pro Tišnov znamenat hlavně završení oslav stého výročí první republiky. V sobotu 13. října si s Klubem českých turistů můžeme vyšlápnout na Tišnovskou 5O. Závěr oslav bude směřován na poslední říjnový víkend, kdy plánujeme koncert Tišnovského komorního orchestru v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli, sokolové zamýšlí uspořádat ples. V neděli se můžeme porozhlédnout po krásách naší přírodní památky Květnice, zasadit ve městě novou lípu, položit květiny k památníkům, kde budou skauti a sokolové držet čestnou stráž. A účastnit se předávání čestných občanství našeho města. Odpoledne se dá vycházkou přejít do Podhoráckého muzea, kde bude zahájena výstava ke vzniku samostatného československého státu. V podvečer se na náměstí dočkáme možná překvapení. Tečkou za oslavami první republiky mimo jiné bude opět výstava muzea Život v měšťanské domácnosti po první světové válce.

Z mnoha dalších akcí pod širým nebem nechci opomenout Happening k výročí 17. listopadu 1989.

Co si slibujete od chystané koncepce kultury a koncepce cestovního ruchu, které se v těchto měsících intenzivně připravují?

Obě koncepce se připravují ve spolupráci s odborníky. Dle požadavků mají být hotovy na počátku září. Věřím v jejich kvalitní zpracování a jsem pevně přesvědčena, že městu ukáží a zajistí v souladu s novými trendy správnou cestu, kam a jak kráčet na poli kultury i cestovního ruchu.

Co byste chtěla vzkázat čtenářům Tišnovských novin?

Milí občané, přátelé, příznivci životního prostředí i společenských událostí, děkuji Vám, že jste občany našeho města.

Ze srdce všem přeji slunečné jaro, vlídné léto a úrodný podzim.

 

Roman Skřepek, Odbor kanceláře starosty a vnějších vztahů

Monika Chlupová Fruhwirtová

 

Další článek:
Předchozí článek: