Ochrana nerostného bohatství PP Květnice

Ochrana nerostného bohatství PP Květnice

V průběhu jarních měsíců budou na informační panely naučné stezky po přírodní památce Květnici přidány dodatkové tabulky podávající informaci o zákazu sběru a dobývání minerálů, především na Malé a Velké skále. Ochrana minerálů vychází z nařízení Jihomoravského kraje o zřízení přírodní památky Květnice a je dána zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

ZÁKAZ SBĚRU A DOBÝVÁNÍ MINERÁLŮ!

SBĚR NEROSTŮ NA ÚZEMÍ PP KVĚTNICE JE MOŽNÝ POUZE S PÍSEMNÝM SOUHLASEM KRAJSKÉHO ÚŘADU JMK A VLASTNÍKA POZEMKU – MĚSTA TIŠNOV. BEZ SOUHLASU SE VYSTAVUJETE SANKCI AŽ 100 000 KČ.

PŘI ZPOZOROVÁNÍ TÉTO NEZÁKONNÉ ČINNOSTI VOLEJTE MĚSTSKOU POLICII TIŠNOV – 603 577 252 NEBO POLICII ČR – 158.

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA KVĚTNICE JE MONITOROVÁNA.

DĚKUJEME, ŽE JSTE VŠÍMAVÍ KE SVÉMU OKOLÍ A OCHRANA PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ KVĚTNICE VÁM NENÍ LHOSTEJNÁ.

 

Ilona Chaloupková, Odbor životního prostředí

Foto: CBS Nakladatelství s. r. o.

Další článek:
Předchozí článek: