Rozhovor s předsedou AFK Tišnov o aktuálním dění ve fotbalovém klubu

Rozhovor s předsedou AFK Tišnov o aktuálním dění ve fotbalovém klubu

Štěpán Pilný jen několik měsíců předsedou AFK Tišnov. Přesto již v tak krátké době řešil poměrně nezvyklou věc, jako je odstoupení týmu mužů z nejvyšší soutěže, jakou klub dosud hrál.

 

Jak již víme, v uplynulých dnech skončilo působení A týmu mužů v soutěži Fortuna MSD-D. Jednalo se o překvapivé rozhodnutí, nicméně nikdo pořádně neví, co se vlastně v zákulisí stalo. Můžete tedy upřesnit, co tomuto kroku předcházelo?

Celé této věci předcházel návrh bývalého předsedy a sponzora AFK Tišnov, který nám v únoru tohoto roku oznámil, že požaduje rozdělení klubu na dva samostatné spolky. Vzhledem k tomu, že by to znamenalo faktické ukončení fungování současného spolku a vznik dvou nových samostatných se výkonný výbor s kontrolním orgánem a oslovenými trenéry sešel, a z tohoto setkání vyplynul závěr, že žádný ze zúčastněných tento postup neschvaluje. Nicméně vedení klubu bylo ochotno jednat pouze o tzv. odloučeném spolku, což občanský zákoník umožňuje, s tím, že tato forma je pro nás přijatelnější a nebude muset dojít k rozdělení klubu. Naše řešení by umožnilo oddělené působení a financování A týmu, vč. jeho případného názvu, tedy téměř vše, o co sponzor usiloval, přitom klub, jako kompaktní celek, by byl i nadále zachován.

Odstoupit v polovině rozehrané soutěže, navíc z prvního místa tabulky, je poněkud nezvyklý krok. Skutečně nebylo možné se nějak dohodnout a soutěž dokončit, byť s omezeným kádrem?

K rozhodnutí došlo ve velmi nešťastné době vzhledem k rozehrané soutěži a postavení mužstva v tabulce. Nicméně bez hráčů adekvátní výkonnosti jsme se rozhodli, že ji nelze dokončit, a to ani po jakékoliv kombinaci hráčů z B týmu nebo dorostu. Dohráním soutěže za každou cenu bychom ji jako takovou spíše znevážili, neboť náhradní tým by se nemohl přiblížit výkonnostní úrovni ostatních týmů v soutěži. A to by poškodilo jak diváky, tak hráče samotné. Z tohoto důvodu jsme se k problému postavili čelem a udělali sice nestandardní, ale jediné správné rozhodnutí.

 

Bude mít tato situace na klub nějaký dopad?

Nyní musíme počítat se sankcí ve výši cca 100 tisíc korun za to, že klub soutěž v aktuálním ročníku nedokončil. Nicméně klub je na tuto sankci připraven a počítá s ní, aniž by to ohrozilo jakoukoliv další soutěž a fungování klubu jako celku. Dokonce se mi ozvali i někteří příznivci klubu s nabídkou, že pomohou udělenou pokutu financovat. To je pro mě i důkazem toho, že tím, že jsme si stáli za svým, na nás lidé nezanevřeli a hodlají nás i v budoucnu podporovat. Koneckonců i na nedávný zápas B týmu mužů mnoho věrných fanoušků přišlo AFK podpořit.

 

Klub již dříve avizoval připravované vybudování nového tréninkového hřiště v lokalitě Ostrovec. Jak se touto situací mění připravované plány a je tedy tato investiční akce nějak ohrožena?

Projekt běží dál, s jeho realizací klub i nadále počítá. Nyní máme čerstvou informaci, že stavební řízení se vyvíjí příznivě, dolaďujeme rovněž konkrétní smluvní podmínky s budoucím dodavatelem stavby a věříme, že celou akci zrealizujeme v nejbližším možném termínu.

 

Jak vidíte v nejbližší době budoucnost tišnovského fotbalu?

 

Tímto chci všem vzkázat, že fotbal v Tišnově v žádném případě nekončí a uděláme vše proto, abychom i nadále poskytovali všem hráčům možnost jejich dalšího sportovního rozvoje a věřím, že AFK bude hrát i nadále důstojnou soutěž, jakou si město, jako je Tišnov, zaslouží.

 

A jakou nejvyšší soutěž tedy hodláte hrát v příštím ročníku?

 

Naším cílem je hrát pokud možno co nejvyšší soutěž, ovšem s vědomím toho, abychom byli schopni v této soutěži sportovně obstát. Tzn., že nyní musíme sehnat adekvátní hráče a trenéra, abychom se mohli od příštího ročníku přihlásit do krajského přeboru, pokud by se nám to nepodařilo, uděláme vše proto, abychom hráli minimálně krajskou 1A třídu.

 

Co byste chtěl vzkázat vašim příznivcům, fanouškům, členům klubu, popř. občanům města, kteří se o fotbal zajímají jen okrajově?

 Chtěl bych rozhodně poděkovat za projevenou podporu v posledních nelehkých dnech, přeji si, aby na tišnovský fotbal nezanevřeli a přišli nás kdykoliv na naše hřiště a zápasy aktivně podpořit.

Jiří Dvořák

foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: