ZUŠ Tišnov vstříc jubileu 1949-2019

ZUŠ Tišnov vstříc jubileu 1949-2019

V roce 2019 bude slavit sedmdesát let od svého založení Základní umělecká škola Tišnov (dříve Lidová škola umění v Tišnově, ještě dříve Městský hudební ústav v Tišnově), ve všeobecně dnes známé zkratce: ZUŠ.

Štafetu ve funkci ředitele si zde postupně předali hudebníci Aleš Smíšek (ředitelem 1949-1975), Jana Pujmanová (ředitelkou 1975-1996), Mgr. Jaromír Škára (ředitelem 1996-2009) a Mgr. Tomáš Zouhar (ředitelem 2009-dosud). Proč právě hudebníci? Jistě i proto, že hudební obor ve srovnání s ostatními třemi obory na škole (literárně-dramatickým, tanečním a výtvarným) byl a je mladými generacemi navštěvován nejvíce. Každý z ředitelů přispěl ke zvelebení ZUŠ Tišnov, ať již se tak stalo jejím rozšířením o další obory či oddělení, zřízením detašovaných pracovišt, modernizací vybavení nebo zavedením alternativních forem výuky.

Nový ředitel školy Mgr. Tomáš Zouhar je zpěvákem a hráčem na různé hudební nástroje, sbormistrem (Tišnovský pěvecký sbor), dirigentem (Hudební soubnor pedagogů ZUŠ Tišnov) a primášem (Cimbálová muzika Tomáše Zouhara). Jako manažer nesl svůj díl odpovědnosti při rekonstrukcích exteriérů i interiérů některých z budov, v nichž sídlí ZUŠ Tišnov, jako IT specialista se zasloužil o moderní tvář internetové stránky http://www.zustisnov.cz/ a jako inovátor soustavně podporuje další vzdělávání učitelů, experimentální výuku i pedagogický výzkum.

Rok za rokem, desetiletí za desetiletím škola běžela a běží tak, jak to od ní zřizovatelem, veřejností i Českou školní inspekcí bylo a je očekáváno. Především šlo o výuku uměleckých předmětů, ale také o hudební a taneční vystoupení (koncerty), o výstavy žákovských děl i o různé události s uměním tak či onak spojené (happeningy). Dělo se tomu v Tišnově i mimo Tišnov.

Každý ze čtyř oborů ZUŠ Tišnov se pravidelně účastní soutěží. Mimořádných a dlouhodobých soutěžních úspěchů dosahují v hudebním oboru žáci a žákyně z akordeonové třídy učitelky Dany Morysové i jí svěřený Dětský pěvecký sbor ZUŠ Tišnov, v tanečním oboru žáci a žákyně učitelky Markéty Chlubné. Díky těmto úspěchům do školy již léta směřuje neutuchající proud diplomů a vítězných pohárů.

Svého druhu celebritami v hudebním oboru ZUŠ Tišnov dlouhodobě byly a jsou žákovské (nebo původně žákovské) soubory, vedené učiteli školy. Zejména Ha-Kapela pod vedením Ladislava Havlíka, Undistortion, jež vede Mgr. Marek Kubát, Tomband pod vedením MgA. Josefa Cecavy a Bc. Miroslava Falty, Faltaband, který vede Bc. Miroslav Falta a Minimusic pod vedením Bc. Bohuslavy Nedomové.

Jubileum ZUŠ Tišnov 1949-2019 se pomalu, ale jistě blíží. Je to výzva nejen pro školu samu. Také pro ty, kdo by si přáli, do oslav tohoto jubilea se nějak zapojit. Jak konkrétně? Milí zájemci, vyhledejte si, prosím, výše uvedenou internetovou stránku ZUŠ Tišnov, nechte se laskavě inspirovat mnohostí i různorodostí forem práce školy a v klidu popřemýšlejte … .

Zdeněk Vašíček, Ph. D., učitel Hudebního oboru ZUŠ Tišnov a pamětník

Další článek:
Předchozí článek: