PĚT LET ČINNOSTI SPOLKU CONTINUUM VITAE

PĚT LET ČINNOSTI SPOLKU CONTINUUM VITAE

Cesta hrdelního práva, Stolpersteine 2014, výstavy 80 let tišnovského skautingu a k výročí čestného občana města geologa Vladimíra Josefa Procházky, publikace Almanach Tišnovin 2015 a 2016, komiks Hrdelní zločiny městečka Tišnova a okolí, kniha František Wágner – fotograf Tišnovska, přednášky o portálu baziliky a ambitu v Porta coeli (Aleš Flídr), o historii Tišnovska, smírčích kamenech, kamenických značkách (Zdeněk Krejčí), přírodovědné vycházky – geologie Květnice (Drahoš Šikola), prohlídka Býčí skály (Martin Golec), po stopách Diany a výroby letadel Messerschmitt (Miroslav Vaněk), projekt Vokounovy vyhlídky, přednášky pro základní školy a gymnázium, akce experimentální archeologie – historické tavby železa a bronzu z místních rud, natáčení filmů o II. světové válce a odboji, o Božence Škrabálkové (Radim Tichý) a mnoho a mnoho dalších počinů – to vše je výčet akcí, které dokázal uskutečnit spolek Continuum vitae za pět let své činnosti. Úzce jsme na nich spolupracovali s Podhoráckým muzeem, Muzeem města Tišnova, Městskou knihovnou Tišnov, Městským kulturním střediskem, ale také s badateli z Nedvědice, Velké Bíteše, Brna, Rakouska, Německa a Polska. Naši činnost dlouhodobě podporuje město Tišnov a řada soukromých sponzorů, za což jim patří velké poděkování.

S pestrou činností spolku tomu nebude jinak ani v tomto roce.

  1. února se uskutečnila přednáška Michala Přichystala o posledních archeologických objevech v Tišnově. Bohužel se všichni zájemci do prezentační místnosti Městské knihovny nevešli, a tak možná přednášku někdy v budoucnu – posílenou o nové objevy – zase zopakujeme.
  2. března jsme uspořádali přednášku Aleše Flídra, pro něhož je Porta coeli neutuchajícím předmětem odborného zájmu; tentokrát jsme navštívili samotnou baziliku Nanebevzetí Panny Marie.
  3. dubna proběhne ve farním sále v rakouském Enns slavnostní večer o Božence Škrabálkové, na kterém vystoupí německá spisovatelka Herma Kennel, která o Božence napsala knihu „Je smutné opouštět svět jaře“. Náš spolek na tento večer přichystal film Poslední jaro s německými titulky, který jsme v loňském roce o Božence Škrabálkové natočili s Radimem Tichým.
  4. července bychom chtěli na letní trhové slavnosti při příležitosti 100 let od vzniku Československa instalovat v ulicích města velkoplošné fotografie starého Tišnova, především míst, která zanikla nebo se k nepoznání proměnila. V zahradách pod farou by se měla uskutečnit již třetí experimentální tavba rudy, tentokráte stříbrné.

Zamýšlíme také vycházku „Stopy Wágnerova stativu“, kde bychom se zájemci navštívili místa, odkud v minulosti František Wágner Tišnov fotografoval.

Badatelsky zpracováváme témata o tišnovské papírně, tzv. Svaté studánce u Lomničky, o kapličce na Trmačově a mnoho dalších.

Letos bychom také chtěli vydat publikaci o křížových (smírčích) kamenech v okolí Tišnova.

Protože kniha o tišnovském fotografovi Františku Wágnerovi byla během 14 dní na konci loňského roku rozebrána, nechali jsme zhotovit dotisk. Jedinečnou knihu s více než dvěma stovkami historických fotografií Tišnova a okolí si můžete zakoupit v knihkupectví paní Raškové, v Muzeu města Tišnova, Podhoráckém muzeu a v Turistickém a informačním centru na Komenského náměstí.

Velmi si vážíme přízně veřejnosti a těší nás, že lidé v Tišnově tráví svůj čas nejen sportem a rodinnými akcemi, ale že se také zajímají o minulost míst, kde dnes žijí. Protože právě minulost bychom měli vždy co nejlépe poznat, abychom její stinné stránky nemuseli v budoucnu opakovat a prožívat znovu.

Miloš Sysel

Foto: Ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: