Cyklostezka z Tišnova do Předklášteří bude dočasně uzavřena

Cyklostezka z Tišnova do Předklášteří bude dočasně uzavřena

Od dubna do konce června 2018 bude probíhat plánovaná sanace skalního masivu nad cyklostezkou za Trmačovem. Jedná se o úsek od posledního domu v ulici Trmačov podél dráhy až k odbočce do lomu. Cyklostezka bude po tuto dobu uzavřena pro veškerou, i pěší dopravu.

NEVSTUPUJTE DO PROSTORU STAVENIŠTĚ, HROZÍ PÁD KAMENŮ!

Celkové náklady této sanace dosáhnou čtyř milionů korun a akce je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.

Eva Jelínková, Odbor investic a projektové podpory

Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: