Radujte se ze života dnes, plakat můžete až zítra

Radujte se ze života dnes, plakat můžete až zítra

Dne 16. února 2018 Oblastní Charita Tišnov uspořádala v tišnovském kině Svratka promítání dokumentárního filmu „Camino na kolečkách“. Akce proběhla ve spolupráci s Petrem Hirschem, producentem a organizátorem, a Janem Duškem, hlavním aktérem filmu.

Celý projekt přináší svědectví o nezdolné síle lidského ducha, o přátelství a o vzájemné lidské pomoci, umožňující splnění zdánlivě nemožných tužeb a snů. Jak jinak než zázrakem lze nazvat poutnickou cestu Jana Duška, který i přes fyzické omezení způsobené pokročilým stádiem roztroušené sklerózy dokázal za pomoci hlavního organizátora a známého českého poutníka Petra Hirsche a podpůrného týmu vykonat na invalidním vozíku 640 km dlouhou pouť až k samotnému hrobu sv. Jakuba. Tedy k místu odpočinku jednoho ze 12 Kristových apoštolů, nacházejícím se ve španělském poutním místě Santiago de Compostelo. Intenzitu prožitku lze vnímat ze slov Jana Duška: „Radujte se ze života dnes, plakat můžete až zítra.“

Svoje poselství o tom, že život na vozíčku nekončí, Jan Dušek a Petr Hirsch dokázali Tišnovsku předat jak prostřednictvím filmu, tak i svým následným vyprávěním během tří na sobě nezávislých besed. Během dne věnovali svůj čas nejprve studentům Gymnázia Tišnov, dále klientům Chráněného bydlení Skryje a také účastníkům večerního promítání v kině Svratka. O tom, že celý projekt vzbudil mezi posluchači opravdovou pozornost, svědčí i skutečnost, že poslední beseda končila až po 22.00 hod, tedy 4 hodiny po zahájení samotné projekce.

Oblastní charita Tišnov děkuje všem účastníkům za milou atmosféru, hojnou účast, projevený zájem, pomoc a podporu. Poděkování patří také kinu Svratka, které vyšlo maximálně vstříc při přípravě celé akce.  Získané prostředky z dobrovolného vstupného v částce 5 306 Kč budou použity na činnost Oblastní charity Tišnov.

Šárka Blatná, Oblastní charita Tišnov

Foto: archiv Oblastní charity Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: