Protikorupční portál města Tišnova

Protikorupční portál města Tišnova

V rámci boje proti korupci připravilo město Tišnov nový protikorupční portál, který je součástí webových stránek Tišnova.

Rada města Tišnova schválila na své schůzi dne 28. února Protikorupční strategii města Tišnova a současně doporučila zastupitelstvu města schválit Etický kodex člena Zastupitelstva města Tišnova.

Vydáním Protikorupční strategie byl odstartován nekompromisní boj s korupcí, který vedení města považuje za svoji prioritu. Tišnov patří mezi první obce s rozšířenou působností, které se hrdě hlásí k boji proti korupci a zavádí účinný systém osvěty, ale i konkrétních opatření vedoucích k minimalizaci rizik, která by případně mohla napomáhat právě vzniku korupčního prostředí.

Portál najdete v sekci Úřad/Informace/Protikorupční portál nebo přímo zde http://www.tisnov.cz/urad/informace/protikorupcni-portal.

Iva Dvořáčková, kancelář tajemnice

 

Další článek:
Předchozí článek: