Mobilní sběr odpadu

Mobilní sběr odpadu

Oznamujeme všem občanům města Tišnova a místních částí Hájek, Hajánky, Pejškov a Jamné, že se v letošním roce pravidelný mobilní sběr velkoobjemového odpadu neuskuteční. Důvodem je nízká využitelnost tohoto sběru v posledních letech. Občanům města je celoročně přístupný sběrný dvůr, kde mohou odevzdávat nejen velkoobjemový odpad, ale i jiné druhy odpadů jako např. nebezpečný odpad, bioodpad či elektroodpad. Provozní doba sběrného dvora na ul. Wagnerova v Tišnově je od pondělí do soboty (po a čt 7.00–17.00; út, st a pá 7.00–15.00; so 8.00–12.00).

Za velkoobjemový odpad lze považovat takový, který vzhledem ke svým rozměrům nelze uložit do vlastních nádob na odpad (popelnic, kontejnerů). Jsou to především skříně, sedací soupravy, koberce, železo aj. Upozorňujeme také, že je přísně zakázané umisťovat jakýkoliv odpad mimo nádoby k tomu určené. Odkládání odpadu vedle kontejnerů apod. je považováno za černou skládku, občan se tímto dopouští přestupku dle zákona o odpadech a hrozí mu pokuta ve výši až 50 tisíc korun.

Žaneta Krábková, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: