TIŠNOV SI PŘÁL MÍT NA HRADĚ DRAHOŠE

TIŠNOV SI PŘÁL MÍT NA HRADĚ DRAHOŠE

Jak jsme na stránkách Tišnovských novin upozornili již před měsícem, odpočineme si v tomto čísle od vzpomínek na komunální volby devadesátých let a budeme se v našem seriálu věnovat nedávno konaným volbám prezidentským.

Tišnovské výsledky 1. kola, které se konalo ve dnech 12. až 13. ledna 2018, už byly podrobně zveřejněny v minulém čísle v tabulce na straně 6. Jen si tedy stručně zopakujme, že Miloš Zeman v něm v Tišnově získal 36,85 % (v  rámci celé ČR 38,56 %) a jeho „vyzývatel“ pro 2. kolo Jiří Drahoš 28,12 % (v ČR 26,60 %). Za nimi seřadili tišnovští voliči jednotlivé kandidáty takto: 3. Pavel Fischer 13,74 % (v ČR 10,23 %), 4. Michal Horáček 8,35 % (v ČR 9,18 %), 5. Marek Hilšer 7,44 % (v ČR 8,83 %), 6. Mirek Topolánek 3,81 % (v ČR 4,30 %), 7. Jiří Hynek 0,82 % (v ČR 1,23 %), 8. Petr Hannig 0,47 % (v ČR 0,56 %) a 9. Vratislav Kulhánek 0,40 % (v ČR 0,47 %). Volební účast činila v Tišnově 63,46 % (7 138 voličů v seznamu, 4 530 vydaných obálek), zatímco v rámci republiky byla o něco nižší: 61,92 %.

Výsledky 2. kola, konaného o 14 dnů později, tedy 26. až 27. ledna 2018, si v rámci Tišnova i celé ČR shrneme do následující tabulky:

poř.

v Tiš-nově

 

k a n d i d á t

okr. 1 okr. 2 okr. 3 okr. 4 okr. 5 okr. 6 okr. 7 okr. 8 okr. 9  

Tišnov

celkem

 

Tišnov

v %

 

ČR

v %

poř.

v

ČR

MŠ Horova rest. Na Terase

Smíšk.

 

MěKS

Gymná-zium

28.10.

 

Jamné

Ha-jánky  

CSS

1. Jiří Drahoš 280 197 433 400 449 269 46 12 474 2560 51,83 48,63 2.
2. Miloš Zeman 270 225 321 402 419 348 21 52 321 2379 48,16 51,36  1.
 

celkem vydaných obálek:

550 422 756 804 870 618 67 65 798 4950 5 569 665
 

počet platných hlasů:

550 422 754 802 868 617 67 64 795 4939 5 554 596
 

počet zapsaných voličů:

831 621 995 1347 1188 909 81 87 1018 7077 8 362 987
 

volební účast v %:

66,19 67,95 75,98 59,69 73,23 67,99 82,72 74,71 78,39 69,94 66,60

Z uvedených výsledků vyplývá, že občané Tišnova by si pro období následujících pěti let přáli mít na Hradě jiného prezidenta, než který byl nakonec zvolen. Jiří Drahoš zvítězil v Tišnově o něco větším rozdílem, než jakého dosáhl Miloš Zeman v rámci celé České republiky. Zkoumáním podrobných čísel lze ale zjistit ještě další zajímavosti.

Začněme „osadami“: zatímco v Hajánkách získal Zeman více než 81 %, v sousedním Jamném nejenže prohrál s pouhými  31 %, on tu byl dokonce v 1. kole až čtvrtý, když více hlasů od jamenských občanů získali Drahoš, Fischer i Horáček. Takový rozdíl mezi dvěma místy, která k sobě téměř přiléhají, je poměrně překvapivý. Zůstaneme-li u samotného Tišnova, výrazně „Zemanovo“ je – zjednodušeně řečeno – území sídliště Pod Klucaninou a také ta část města, jejíž obyvatelé volili v základní škole 28. října (tedy ulice Dřínová, Králova s výjimkou penzionu, Osvobození a horní část Květnické). Téměř remízy dosáhli voliči v prostorách MěKS, tedy občané z oblastí „pod náměstím“. Drahoš byl výrazněji úspěšný u těch, kteří volili na gymnáziu nebo na ZŠ Smíškova, ale především u voličů v budově Centra sociálních služeb, kde odevzdávali své hlasy nejen spoluobčané bydlící v nové části Tišnova na Honech, ale také všichni obyvatelé penzionu. Vzhledem k tomu, že tu jde o voliče výrazně seniorského věku, je také tohle zjištění docela nečekané – spíš by člověk odhadoval, že to bude region Zemanův, jenže už v 1. kole zde málem zvítězil Drahoš (chybělo mu pouhých pět hlasů).

Podívejme se ještě, jak dopadlo 2. kolo prezidentských voleb v sousedních obcích, které byly ještě koncem 80. let součástí „integrovaného“ Tišnova, a také v některých dalších městech či městečkách okresu Brno-venkov nedaleko od nás: Březina: Zeman 56,41 % – Heroltice: Zeman 64,88 % – Hradčany: Zeman 55,88 % – Lomnička: Zeman 52,63 % – Předklášteří: Zeman 51,22 % – Šerkovice: Zeman 60,60 % – Štěpánovice: Zeman 52,42 % – Vohančice: Zeman 50,84 % – Železné: Drahoš 56,49 % – – Borač: Drahoš 50,90 % – Čebín: Zeman 53,06 % – Deblín: Zeman 56,36 % – Dolní Loučky: Zeman 57,72 % – Doubravník: Zeman 61,08 % – Drahonín: Zeman 51,85 % – Drásov: Drahoš 52,04 % – Chudčice: Zeman 52,03 % – Kaly: Zeman 67,54 % – Kuřim: Drahoš 52,29 % – Lažánky: Drahoš 56,11 % – Lomnice: Zeman 61,92 % – Malhostovice: Zeman 52,83 % – Moravské Knínice: Drahoš 54,88 % – Nedvědice: Zeman 60,32 % – Nelepeč-Žernůvka: Drahoš 72,05 % – Níhov: Drahoš 55,47 % – Sentice: Zeman 55,06 % – Skalička: Drahoš 55,78 % – Skryje: Zeman 81,08 % – Svatoslav: Zeman 77,94 % – Veverská Bítýška: Drahoš 53,20 % – Žďárec: Drahoš 55,41 %.

Václav Seyfert, redaktor TN

Foto: ilustrační foto

 

Poděkování okrskovým volebním komisím ve městě Tišnově

Dagmar Dvořáková, Odbor správních a vnitřních věcí

Děkujeme všem předsedům, místopředsedům, zapisovatelkám a členům okrskových volebních komisí ve městě Tišnově za jejich pečlivou a zodpovědnou práci, kterou přispěli k bezproblémovému průběhu volby prezidenta České republiky, jež se konala ve dvou kolech ve dnech 12.–13. 1. a 26.–27. 1. 2018.

Děkujeme za Váš čas a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Další článek:
Předchozí článek: