JAK SE (NE)UDĚLUJE CENA MĚSTA TIŠNOVA

JAK SE (NE)UDĚLUJE CENA MĚSTA TIŠNOVA

V průběhu loňských prázdnin jsem stejně jako v minulých létech zareagoval na výzvu z tišnovské radnice a navrhl „svého“ kandidáta na udělení Ceny města Tišnova za rok 2017. Vytypoval jsem člověka, který – a o tom jsem neochvějně přesvědčen dodnes – by si podobnou poctu zasloužil více než kdokoliv jiný.  Stopy jeho činnosti jsou v posledních pěti letech vidět v Tišnově na každém kroku: Cesta hrdelního práva, Stolpersteine, zpřístupnění Vokounovy vyhlídky, Tišnoviny a jejich almanachy, vydání knihy o fotografu Františku Wágnerovi, poznávací výlety, přednášky,  to vše jsou výsledky dobrovolných aktivit jedné jediné osoby za pouhých pět let – navíc se můj kandidát v daném kalendářním roce dožil kulatého životního jubilea. Jenže ouha: mezi oceněnými jsem jeho jméno nakonec nenašel a jak jsem posléze zjistil, na rozhodujícím zasedání se o něm ani nehlasovalo – zastupitelům města tento návrh prostě onoho 25. září 2017 vůbec nebyl předložen.

A tak jsem pátral… A zjistil jsem, že vedení města v podobných případech zavedlo speciální postup: aby se na jednání zastupitelstva přímo před kamerami a tudíž i před zraky tišnovské veřejnosti nepřetřásaly – možná dokonce více či méně nechutným způsobem – různé osobní animozity, celá věc se předjednává a navrženi jsou pak pouze ti adepti, u nichž vládne v zásadě shoda a v klidu pak hlasováním na zastupitelstvu „projdou“. V tomto konkrétním případě ke zmiňovanému předjednání došlo o týden dříve během zasedání Výboru pro strategické plánování, jehož členy jsou všichni zastupitelé a které se odehrává bez účasti kamer. Ne všichni členové zastupitelstva ovšem byli 18. září 2017 na jednání výboru přítomni. V dané konstelaci pak stačilo, že se jednomu z přítomných navržený kandidát z osobních důvodů nezamlouval, v navozené atmosféře získal na svoji stranu pár dalších – a „můj“ favorit už prostě nepřešel ani přes tohle „předkolo.“

Jsem přesvědčen, že v principu by se to takhle dělat nemělo. Chápu, že radnice se chce vyvarovat přímého přenosu z hádanic týkajících se konkrétních osob (byť si nadále myslím, že příslušný zastupitel by se aspoň sám znemožnil před celým Tišnovem), ale mají-li Cenu města Tišnova v budoucnu obdržet ti, kteří si to nejvíce zaslouží, měla by se praxe jejího udělování změnit. Což je přesně to, co bych si teď od vedení města přál.

Pokud jde o popisovanou konkrétní situaci, nakonec jsem si ve finále paradoxně uvědomil, že je to vlastně symbolické. Projevily se tu totiž právě ty vlastnosti, na které můj favorit každým svým počínáním poukazoval a je tedy pro něj skoro větší odměnou, že příslušnou cenu právě z těchto důvodů nedostane…

Václav Seyfert

 

Reakce na článek Václava Seyferta: Jak se (ne)uděluje cena města

Udělování cen města a čestného občanství města se v posledních letech stalo nepsaným pravidlem a novodobou tradicí. Zastupitelstvo vyjadřuje udělením ocenění postoj města k lidem, kteří významným způsobem přispěli k rozvoji města, jeho dobrého jména nebo vynikli v oblasti vědy, kultury, sportu, popř. i v dalších oblastech veřejného života.

Pro udělování ocenění vydalo město svůj vnitřní předpis „Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny města Tišnova“. V něm je vcelku jednoduše upraven postup při udělování čestného občanství a cen města zastupitelstvem. Rada města dle zvyklostí z posledních let všechny letošní doručené návrhy předložila k posouzení Výboru pro strategické plánování a rozvoj města a následně dle výsledku tohoto projednání zastupitelstvu navrhla udělit ceny města a čestné občanství vybraným nominovaným osobnostem.

Jsem přesvědčen, že výše uvedený postup je transparentní a je dobře, že každý ze zastupitelů dostal v předstihu možnost se k předloženým návrhům vyjádřit. Řada z nich tak v souvislosti s předloženými návrhy na neveřejném jednání učinila. Vzhledem k tomu, že v případě čestného občanství a cen města se jedná o natolik výjimečné, důstojné a hodnotné ocenění, bylo by vůči nominovaným neuctivé řešit na jednání zastupitelstva případné osobní antipatie nebo to, zda je rozsah jejich zásluh dostatečný. Proto jsou zastupitelstvu předkládány pouze ty návrhy, na nichž panuje většinová shoda. Odmítnutí některých kandidátů není nijak výjimečné a počet nominovaných je téměř vždy větší než konečný počet oceněných. Je také třeba respektovat, že členové zastupitelstva byli zvoleni občany tohoto města a všichni bez výjimky zastupují názory veřejnosti, ať už se nám názory některých líbí či nikoliv.

O podobě pravidel můžeme pochopitelně kdykoliv diskutovat a jsem k této diskusi připraven. Dospějeme-li k většinovému názoru, že pravidla potřebují změnu, pak ať se klidně upraví. Ačkoliv osobně s nominací zmíněné osobnosti souhlasím (mj. je třeba oceňovat i žijící osobnosti), nesdílím názor, že jakákoliv změna pravidel by měla být motivována pouze neúspěšnou nominací kteréhokoliv navrženého kandidáta.

Závěrem touto cestou děkuji všem, kteří nominace zasílají a pomáhají nám hledat a oceňovat významné osobnosti města Tišnova.

Jiří Dospíšil, starosta města

 

Další článek:
Předchozí článek: