VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

                                           MĚSTO TIŠNOV

                                 nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pracovní pozice

Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad

(kontrola/registrace živnostenského a zemědělského podnikání) 

Popis pozice:

 • Samostatný výkon živnostenské kontroly,
 • komplexní zajišťování činností centrálního registračního místa živnostenského podnikání,
 • registrace a kontrola podnikatelů, dle zákona o zemědělství a další.

Požadavky:

 • VŠ vzdělání,
 • znalost zákonů v oboru a ve státní správě výhodou, důraz na zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 257/1997 Sb., o zemědělství; vše ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost práce na PC,
 • ŘP sk. „B“,
 • morální bezúhonnost,
 • samostatnost, komunikativnost, flexibilita,
 • schopnost jednat s lidmi,
 • zkouška ZOZ vítána, jinak nutnost absolvování do 18 měsíců po nástupu.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 10.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  12.03.2018

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 12.03.2018 – do 17:00 hod.

a to v zalepené obálce s textem:  „Výběrové řízení – Referent/ka ODŽÚ – NEOTEVÍRAT“

 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení
 • k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další článek:
Předchozí článek: