Městská policie informuje

Městská policie informuje

Nová pracovní doba MP Tišnov

Na základě vašich nesčetných připomínek a stížností na neustálé a opakované narušování veřejného pořádku v nočních hodinách, zejména rušení nočního klidu o víkendech, byla Městská policie Tišnov posílena a dále byla rozšířena pracovní doba strážníků. Občané se na ně mohou kdykoli s důvěrou obrátit na tel. 603 577 252 nebo na e-mail policie@tisnov.cz.

Pracovní doba:                                     PO až PÁ            06.00–22.00

PÁ                       22.00–05.00

SO                       22.00–05.00

 

Nová organizace dopravy v blízkosti ZŠ Smíškova

 Jak již rodiče dětí, řidiči i návštěvníci Kluziště Tišnov určitě zaznamenali, došlo v okolí ZŠ Smíškova k nové organizaci dopravy. Ulice Kvapilova dnes slouží jako jednosměrná komunikace, s možností stání po obou stranách. Současně byl původní směr jízdy na ulici Smíškova obrácen směrem do ulice Husova. Tato změna nastala z důvodu omezení výjezdu vozidel od školy ve směru do ulice Dvořákova s návazností na blízký přechod pro chodce. Tímto krokem došlo především k odlehčení provozu na ulici Dvořákova a ke zvýšení bezpečnosti přecházejících dětí.

V rámci analýzy nové dopravní situace byli osloveni rodiče – řidiči i pěší, ale i samotné děti. Nynější organizace dopravy se jeví jako krok správným směrem, průjezd se viditelně usnadnil a je téměř plynulý. Vznikla nová parkovací místa, negativní ohlasy nebyly doposud zaznamenány.

Z našeho pozorování na místě však vyplynul jeden drobný nešvar a tím je zastavování vozidel přímo před vchodem do školy. Nejedná se o nic závažného, ale spíše nepříjemného a omezujícího, především pro řidiče, neboť tvořící se řada vozidel před vchodem do školy brzdí řidiče, kteří se s dětmi rozloučili již na ul. Kvapilova a potřebují místo opustit, což za dané situace není možné. Apelujeme proto na vzájemnou ohleduplnost a respekt vůči potřebám a času ostatních. Ulice Kvapilova je dostatečně široká a umožňuje zastavení mnoha vozidel současně, a to bez nervozity a stresu, že ve vozidle za mnou někdo kroutí hlavou nebo si poklepává na hodinky, v horším případě na čelo. Vždyť dětem čtyřicet kroků navíc nikdy neublížilo a ublížit ani nijak nemůže. Děkujeme za pochopení a za vaši ohleduplnost jednoho k druhému.

POZOR! Dále bylo zjištěno, že někteří řidiči, kteří přijeli využít služeb kluziště, parkují svá vozidla na nově zbudovaném chodníku před areálem. V tomto případě se ovšem jedná o dosti závažné porušení zákona a hrozí sankce uložení pokuty do výše dvou tisíc korun na místě, popř. oznámení do správního řízení. Upozorňujeme, že uvedené místo je součástí kamerového dohledu, přestupek je lehce zjistitelný i následně, bez přítomnosti policie. Ke stání na chodníku není žádný důvod, protože jenom před a vedle školy se nachází patnáct parkovacích míst, další stání jsou pak i po obou stranách ulice Kvapilova a řada jiných na ulici Na Rybníčku, všechna ve vzdálenosti cca 100 m od areálu. Nevyplatí se ten kousek cesty ujít pěšky…?

Jiří Sokol, vedoucí strážník MP Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: