Co nás čeká v novém roce v oblasti investic

Co nás čeká v novém roce v oblasti investic

V letošním roce pokračuje dvouletý projekt „Park pod kostelem“. V loňském roce byly práce soustředěny do části Velká zahrada. Byl obnoven chodník podél starého hřbitova včetně nového osvětlení a opěrné gabionové zdi, dále byly realizovány chodníky, schodiště, přírodní amfiteátr, dětské hřiště a budova technického zázemí parku. V letošním roce se práce přesunou do Farské zahrady. I zde vznikne několik odpočinkových míst a dětské hřiště. Definitivně se nový park otevře počátkem prázdnin. Projekt byl podpořen z Evropské unie a celkové náklady představují 16 milionů korun.

Dalším projektem, který bude pokračovat z loňského roku, je „Rekonstrukce ulic Smíškova a Kvapilova“. Zbývá dokončit část ulice Kvapilova po realizované rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Realizaci této opravy musí ještě předcházet kabelizace nového vedení nízkého napětí společnosti E.ON. Předpokládané náklady činí 2 miliony korun.

Finančně nejnáročnějším projektem letošního roku je „Rekonstrukce ulice Brněnská“. Jedná se o dvouletý projekt několika investorů. V loňském roce provedla plynárenská společnost rekonstrukci rozvodů plynu a byla zahájena rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Na dokončené opravy podzemních sítí bude navazovat investice Správy a údržby Jihomoravského kraje do kompletní rekonstrukce komunikace. Současně bude město Tišnov realizovat souběžnou stezku pro cyklisty a chodce, opravy přilehlých chodníků a veřejného osvětlení. Náklady města v tomto projektu předpokládáme ve výši 21 milionů korun.

I další projekt je z oblasti dopravy, a to „Cyklostezka Tišnov–Březina, část Subterra–koupaliště“. Realizací projektu dojde k propojení cyklostezky Dřevoplac s koupalištěm. Trasa povede podchodem pod krajskou komunikací Tišnov–Hradčany a dále dřevěnou lávkou přes Závistku k areálu koupaliště. Projekt byl podpořen Evropskou unií a celkové náklady jsou předpokládány ve výši 16 milionů korun.

Čeká nás také poslední, a to čtvrtá etapa rekonstrukce hygienických zařízení v základní škole na nám. 28. října. Tentokrát bude oprava provedena v zázemí tělocvičen. Rozpočtové náklady jsou 3,7 milionu korun.

Tíživým problémem, který chceme v letošním roce řešit, je sesuv kamenů v oblasti cyklostezky za Trmačovem. Vlivem mohutné eroze zde dochází k nekontrolovanému pádu kamenů, což vážně ohrožuje provoz na stezce i na přilehlé dráze. Po provedeném statickém posouzení byl vypracován projekt sanace skalního masivu Květnice. Předpokládané náklady jsou ve výši 4,2 milionu.

Eva Jelínková, vedoucí Odboru investic a projektové podpory

foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: